Thenje filozofike.

Hektor12

Locus omnem
 1. Dituria njerëzore është prind i dyshimit. – Fluke Greville
 2. Dituria është burimi më demokratik i fuqisë. – Alvin Toffler
 3. E gjithë dituria jonë na sjell më afër injorancës sonë. – T. S. Eliot
 4. Dituria rritet në mënyrë eksponenciale. Sa më shumë që dimë, është më e madhe aftësia jonë për të mësuar dhe më shpejtë zgjerojmë bazën e diturisë sonë. – Dan Brown
 5. Shumë dituri nuk bën për vendime të thjeshta. – Frank Herbert
 6. Sa më pak që dimë, më i gjatë sqarimi. – Brian Herbert
 7. Informacioni është llaç që edhe ngritë dhe shkatërron perandoritë. – Tobsha Learner
 8. Çfarë njeriu nuk kupton, ai nuk e posedon. Goethe
 9. E gjithë dituria dhemb. - Cassandra Clare
 10. E gjithë dituria jonë është pjellë e perceptimeve tona. – Leonardo da Vinci
 11. Dituria pa arsim është padrejtësi e armatosur. – Horaci
 12. Vetëm dashuria hyjnore jep çelësat e diturisë. – Arthur Rimbaud
 13. Dituria është sikur paraja: sa më shumë të marrësh, aq më shumë dëshiron. – Josh Billings
 14. Çdo shtim i diturisë së vërtetë është shtim i fuqisë njerëzore. – Horace Mann
 15. Dituri e vërtetë është të dish shkallën e injorancës së tjetrit. – Konfuçi
 16. Kur din diç, të tregosh që e din, dhe kur nuk din diç, të tregosh që nuk e din – kjo është dituri. – Konfuçi
 17. Dituria e pakët në veprim është pafundësisht më e vlefshme se dituria e shumtë që ruhet. – Khalil Gibran
 18. Besimi është dituri në zemër, përtej shtrirjes së dëshmisë. – Khalil Gibran
 19. Hutimi është fillimi i diturisë. – Khalil Gibran
 20. Dituria kultivon farën tuaj dhe nuk ngjallet në farën tuaj. – Khalil Gibran
 21. Të gjithë njerëzit nga natyra dëshirojë dituri. – - Aristotle
 22. Dituria flet, por urtësia dëgjon. - Jimi Hendrix
 23. Mendimi është mesi në mes të diturisë dhe injorancës. – Platoni
 24. Dituria është mendim i vërtetë. – Platoni
 25. Dituria është dashuri dhe dritë dhe vizion. – Helen Keller
 26. Ku ka britmë nuk ka dituri të vërtetë. – Leonardo da Vinci
 27. Dyshimi rritet me diturinë. – Goethe
 28. Të dish dhe të mos veprosh është të mos dish. – Proverbë.
 29. Dituria është ushqimi i shpirtit. – Platoni
 30. Metoda e vërtetë e diturisë është eksperimenti. – William Blake
 31. Aftësia e të bërit bëhet nga të bërit. – Ralph Waldo Emerson
 32. Nuk jam mjaft i ri të di çdo gjë . – James Matthew Barrie
 33. Dituria është fuqi. – Francis Bacon
 34. Duhet dituri e konsiderueshme vetëm sa për të kuptuar shtrirjen e injorancës suaj. – Thomas Sowell
 35. Përfundimi i madhi jetës nuk është dituria por veprimi. – Francis Bacon
 36. Dituria dhe fuqia njerëzore janë sinonime. – Francis Bacon
 37. Nuk duhet të pyesësh pa dituri. – W. Edwards Deming
 38. Mungesë diturie… ky është problem. – W. Edwards Deming
 39. Kërkimi krijon dituri të re. – Nil Armstrong
 40. E vetmja e mire është dituria, dhe e vetmja e keqe është injoranca. – Herodoti
 41. Dituria vije, por mençuria mbetet. – Alfred Lord Tennyson
 42. Shkenca është nëna e diturisë, por opinion ushqen injorancën. – Hippocrates
 43. Dituria është si paraja: për të pasur vlerë duhet qarkulluar, dhe në qarkullim mund të rritet në sasi dhe, me shpresë, edhe në cilësi. – Louis L’Amour
 44. Mençuria është dituri që është bërë pjesë e njeriut. – Orison Swett Marden
 45. Dituria e të mundshmes është fillimi i lumturisë. – George Santayana
 46. Dituria jonë mund të jetë e fundme. Përderisa injoranca jonë në domosdoshmëri duhet të jetë e pafund. – Karl Popper
 47. Jeta e mire është e inspiruar nda dashuria dhe e udhëhequr nga dituria. - Bertrand Russell
 48. Dituria ngadalë ngritë atë që injoranca brenda një ore rrënon. – George Eliot
 49. Funksioni i diturisë është të tejkalojë përvojën njerëzore, jo të zhytë atë. – Susan Hubbard
 50. Pakica mund të tregojnë çfarë dine gjithashtu pa treguar çfarë nuk dine. Ivan Panin
 51. Duhet të jetosh vërtetë për t’i njohur gjërat. – Dan Simmons
 52. Dituria e gjërave të dobishme është një çantë e humbur rrallë. – Edward Counsel
 53. Ne jemi trajnuar të besojmë dhe të mos dimë. – Brian Herbert
 54. Dituria e vërtetë qëndron në të diturit se nuk dini asgjë. – Sokrati
 55. Të dish, është ta dish se s’di asgjë. Kjo është domethënia e diturisë së vërtetë. – Sokrati
 56. Dituri është të diturit se ne nuk mund të dimë. – Ralph Waldo Emerson
 57. Të gjithë njerëzit kanë lindur me një hundë dhe dhjetë gishta, por asnjëri nuk ka lindur me diturinë e Zotit. – Volteri
 58. Ku është e tërë dituria që humbëm me informacionet? – T. S. Eliot
 59. Tërë diturinë që kam secili mund të e përvetësojë, por zemra ime është vetëm e imja. – Johann Wolfgang von Goethe
 60. Shkenca është mënyrë e të menduarit shumë më shumë se sa trup i diturisë. – Carl Sagan
 61. Më mirë mos di asgjë se sa të dish shumë gjë ra në gjysmë . – Friedrich Nietzsche
 62. Ata që dinë , veprojnë . Ata që kuptojnë , i mësojnë të tjerët. – Aristoteli
 63. Dituria e askujt nuk mund të tejkalojë përvojën. – John Locke
 64. Dituria mbështetet jo vetëm mbi të vërtetën, por edhe mbi gabimin. – Carl Jung
 65. Me zgjerimin e fushës së diturisë ne rrisim horizontin e injorancës. – Henry Miller
 66. Shkenca është dituri e organizuar. Mençuria është jetë e organizuar. – Immanuel Kant
 67. Nuk ka dëshirë më të madhe natyrore se sa dëshira për dituri. – Michel de Montaigne
 68. Mund të bëhemi më të ditur me diturinë e tjetrit, por nuk mund të jemi më të mençur me mençurinë e tjetrit. – Michel de Montaigne
 69. Mund të përvetësosh shumë dituri pa shkuar ndonjëherë në shkollë. – William Glasser
 70. Ne nuk përqendrohemi aq shumë në shkolla në diturinë edukative që kërkon të menduar dhe aplikim, sa bëjmë në përvetësimin e fakteve. – William Glasser
 71. Mendoj se edukimi është shfrytëzim dhe përmirësim i diturisë dhe kjo ndryshon fotografinë e tërë. – William Glasser
 72. Të pyeturit e vetes është dëshira për dituri. – Thomas Aquinas
 

Hektor12

Locus omnem
Kur goditet fort zemra e njeriut,pa tjeter do te dalin lot prej saj…c’ka tregon se sa e mbushur eshte ne te vertet natyra me trishtim…dhe se sa llum ne buzet tona e sa turbullire ne syte tane nxjerr prej saj ajo c’ka e ngacmon ate!...
 

Hektor12

Locus omnem
Muzika dhe poezia nuk jane vecse,si te thuash,temat,mbi te cila secili qendis ndjenjat e tij,aty ushqehen pa u ngopur,si populli,me te njetin tregim e me te njejten kenge per shekuj….
 

Hektor12

Locus omnem
Dinjiteti eshte dicka qe nuk preket !
Dinjiteti eshte pjesa me e Shenjte ke cdonjerit nga ne...
Dinjiteti na lejon te ecim me koken lart mes miliona njerezve
dhe na lejon te shohim ne sy ke kemi perballe...!
 
Top