Sistemi bankar ne Shqiperi

qeshem

Primus registratum
Re: Sistemi bankar ne Shqiperi

mistrec varet ne cfare banke e ke llogarine bankare, nese e kuptova mire ideja ishte te mbyllje llog ne $ dhe ta hapje ne Euro ???
if so keto veprime mund ti beje vetem personi ne emer te te cilit eshte llogaria ose personi i autorizuar me prokure nga personi i lartpermendur,
ne rast se e ke llog te ABA ( banka amerikane )mund te operosh edhe via internet (abaflex)
per kurset e kembimit sa per te krijuar nje ide hidhi nje sy kesaj :

http://www.bankofalbania.org/New_web/3_shqip/HTML/topic_sta.htm

good luck :wave:
 

Seriozi

Primus registratum
Re: Sistemi bankar ne Shqiperi

Iren thnx. /pf/images/graemlins/smile.gif

I ktheva i ktheva,por nga €uro ne US $.Sikur te hipi dollari ne fund te vitit i kthen prape me thane se bankat tona e lejojne kete gje.
 

Daniel H

Primus registratum
Re: Sistemi bankar ne Shqiperi

Tashmë më shumë procedurë për kredi

ERALD KAPRI-Metropol

Krijohet Regjistri i Kredive ku do të ruhet informacion specifik për çdo klient banke

Krahas kushteve financiaren për të marrë kredi duhet edhe korrektësia që tregon me bankën

Banka e Shqipërisë ka krijuar Regjistrin e Krediven me anë të të cilit ajo do të marrë informacion më specifik për çdo kredi lë lëvruar nga sektori bankar. E thënë ndryshe, Banka e Shqipërisë do t’i kërkojë llogari çdo banke, për çdo kredi. Kjo ide ka ardhur nga shtimi i kredisë që ka ardhur për ekonominë në përgjithësi. Bankat do të jenë më të përgjegjshme për të dhënë një kredi. Në këtë regjistër do të shënohet çdo informacion specifik për klientët, të cilët duan kredi. Në rast se ke marrë më parë kredi dhe nuk ke qenë shumë korrekt në shlyerjen e saj, atëherë do të kesh vështirësi më shumë për të marrë kredinë e dytë. Për klientët që kërkojnë kredi për të parën herë, krijohet një dosje e re dhe ai vetëm duhet të ketë kujdes që të ndërtojë “një reputacion ” të mirë. Përdorimi i informacionit të raportit personal të kreditit kufizohet vetëm për qëllim të vlerësimit të kredimarrësit, kur bëhet një aplikim për kredi nga ana e klientit. Kjo do të thotë se të dhënat personale nuk mund të përdoren për qëllime marketingu apo reklamimi dhe se ato nuk i jepen palëve të treta të paautorizuara.

Regjistri

Regjistri i Kredive mundëson dhënien e informacionit të detajuar bankave ose institucioneve të tjera kredidhënëse dhe i ndihmon ato të marrin vendime më të mira në lidhje me kredidhënien. Në sajë të këtij regjistri, çdo bankë apo institucion tjetër kredidhënës është në dijeni të financimeve të siguruara nga bankat e tjera dhe në këtë mënyrë, është në gjendje të vlerësojë më mirë klientët, bazuar në aftësitë shlyerëse, garancitë dhe besueshmërinë e tyre. Kjo shmang rreziqet për kredi të pashlyera dhe sjell si rezultat përfundimtar, rritjen e stabilitetit të sistemit kredidhënës dhe atij bankar në tërësi. Gjithashtu kjo strukturë, me anë të një monitorimi të vazhdueshëm e të përditësuar të situatës debitore të individëve dhe të bizneseve shqiptare, përbën një frenë ndaj rreziqeve të mbikreditimit të kredimarrësve dhe mospagimit të detyrimeve të tyre. Regjistri i Kredive përmban dy lloje kryesore informacioni. Të dhëna personale dhe demografike të nevojshme për identifikimin e personit, si për shembull emri, mbiemri, datëlindja, vendlindja, adresa e banimit dhe numri i një dokumenti identifikimi. Informacione mbi historikun e kreditimit të klientit, si për shembull bankat kredituese, lloji i kredisë, shuma e kredituar, shuma e humbjeve të mundshme, lloji i valutës etj.

Përfitimet

Ky regjistër është një pasqyrë e “shëndetit financiar ” të individëve dhe bizneseve. Nëse Regjistri i Kredive reflekton një historik pozitiv krediti të dikujt, domethënë nëse kredimarrësi ka qenë i rregullt në shlyerjen e kredive të mëparshme, kur ai kërkon kredi nga burimi i tij financiar, përfiton shërbime më të shpejta dhe me interesa më të ulëta. Normat më të ulëta të interesit për një aplikues të caktuar vijnë si rezultat i rrezikut më të ulët të kreditimit që ai përfaqëson, krahasuar me dikë që është vazhdimisht me vonesë në shlyerjen e detyrimeve të tija financiare. Në këtë mënyrë, njohja e historikut të kreditimit të një personi nga ana e bankës, pranë të cilës ai ka aplikuar për kredi, mund ti shërbejë edhe atij vetë. Në të kundërt, atij do t ’i duhej të mbulonte kosto më të mëdha, të shpenzonte më shumë kohë dhe ti ofronte bankës më shumë garanci për të marrë kredinë e kërkuar. Nga ana tjetër, kjo nuk do të thotë se një person që aplikon për herë të parë për kredi do të jetë në një situatë jo të favorshme, për shkak të mungesës së informacionit mbi të. Informacioni dhe të dhënat mbi kredimarrësit mbahen të regjistruara në Regjistrin e Kredive për një periudhë 5-vjeçare nga momenti i shlyerjes së plotë të kredisë. Pas mbarimit të këtij afati, informacioni dhe të dhënat negative fshihen nga Regjistri i Kredive. Zakonisht, informacioni pozitiv ruhet për periudha më të gjata kohe.
 

aristokratja

Forumium praecox
Re: Sistemi bankar ne Shqiperi

Shpresojme te behet. Do ishte dicka shume e mire per te minimizuar mbikreditimin e individeve apo bizneseve qe con shume here ne falimentimin e tyre.
 

Santiago

Primus registratum
Re: Sistemi bankar ne Shqiperi

ne fakt deri tani skemi pa tfalimentoj ndonjeri nga kredite.......por kam pershtypjen qe ekziston nje rrezik potencial, jo nga kredite bankare por nga kredite tregtare zinxhir qe kane bizneset nga njeri tjetri /pf/images/graemlins/eek.gif
 

forwardi

Primus registratum
Re: Sistemi bankar ne Shqiperi

Alarmi i FMN-së: Bankat të ndalojnë kreditimin

Fondi kërkon ndalimin e reklamave për kredi, mashtrime me interesat dhe sistem financiar në rrezik..

Altin Xhikneli

Raporti më i fundit i Fondit Monetar Ndërkombëtar kryqëzon Bankat e nivelit të dyte për kredidhënien. Pas deklaratave të kujdesshme të drejtuesve të FMN-së për rritjen e kreditimit në ekonomi, kësaj radhe raporti i miratuar në Washington, ka nxjerrë masat të rrepta për frenimin e rritjes së kredisë. Detyrat e shtëpisë, i adresohen kryesisht Bankës së Shqipërisë e cila duhet të marrë një sërë masash për stopimin e huadhënies. Ajo që mund të quhet menaxhim i riskut të kredisë, sipas raportit të FMN-së, detajohet deri në ndalimin e reklamave për kredi nëpër media. Raporti shprehet se “Banka e Shqipërisë duhet më marrë disa masa të rëndësishme për të menaxhuar riskun e kredisë sidomos në raportimin e bankave të nivelit të dytë”. FMN ka vendosur detyra strikte për monitorimin e ritmeve në bankat e nivelit të dytë.
Raporti i FMN-së fokusohet në shtrëngimin e kredidhënies nga bankat tek huamarrësit konsumatorë. Kohët e fundit, reklamat në media të bankave të nivelit të dytë për marrjen e kredive deri në 10 mijë dollarë kur merr pagën pranë kësaj banke kanë pushtuar ekranet televizive. Pikërisht për këtë lloj kredie, FMN i kërkon Bankës Qendrore të marrë masa të rrepta deri në mos lejimin e reklamimit të këtij produkti. Kjo për arsye se kreditë konsumatore, duke marrë parasysh stabilitetin politik mjaft të luhatshëm në vend janë me risk të lartë si pasojë e vendit të punës.
Masat
Masat që duhet të marrë Banka Qendrore për të frenuar rritje e kredisë kanë të bëjnë me vendosjen e rregullave të forta kundrejt bankave të nivelit të dytë. Bankat e nivelit të dytë që dyshohen se kalojnë masat e vendosura do të raportojnë në mënyre të përmuajshme te BSH, për normën e rritjes së kredisë si dhe nivelin e performacës së tyre të detajuara. Masa e parë e rëndësishme që sugjeron FMN, është proces strikt monitorimi. Ky proces nënkupton që bankat e nivelit të dytë do të raportojnë tek Banka e Shqipërisë çdo muaj mbi kreditë me probleme ku do të paraqesin karakteristikat e huasë si natyra, maturiteti, monedha, sektori dhe gjeografia. Ndërkohë që një masë tjetër do të jetë dhe ngadalësimi i normës së provigjonit të kredisë. Kjo do të bëhet duke axhustuar normën e interesit dhe duke riparë objektivat e rritjes së kreditimit për bankat private.
Kushtet për kredi
Banka e Shqipërisë do të detyrojë bankat private të mos japin hua për huamarrës të cilët i kanë të ardhura mujore më të vogla se 25% e pagesa e këstit mujor. Dhe kjo, sipas FMN, vlen sidomos për kreditë konsumatore. Një masë tjetër që do të merret për bankat e nivelit të dytë, do të jetë dhe mos pranimi në mënyrë kategorike i dhënies së kredive të cilat nuk mbulohen me garanci mbi 150% të vlerës. Masa tjetër që FMN, i vë detyrë Bankës Qendrore është rritja e kapitalit të bankave private, ose të marrin masa që raporti kapital-kredi të jetë në një normë më garante. Sipas raportit, bankat e nivelit të dytë duhet të marrin masa për reduktimin e kostos, këtu duke përfshirë dhe stopimin e shpërndarjes së dividendëve dhe ekspansionin e degëve të reja. Masa tjetër është që bankat e nivelit të dytë të përcaktojnë një fond rezervë nga fitimi i tyre brenda 6 muajve.
Mbikëqyrja
“Departamenti i Mbikëqyrjes në Bankën e Shqipërisë do të ketë autoritet të plotë për të vendosur masa të rrepta për bankat e nivelit të dytë të cilat nuk i respektojnë këto rregulla”-thuhet në raportin e FMN. Nëse Banka e Shqipërisë, vëren se masat e vendosura nuk po zbatohen nga bankat private, atëherë do të ketë autoritetin e plotë të ndërpresë aktivitetin e kredidhënies të plotë ose të pjesshëm ose të vendosë kufij për kredinë, thuhet në raportin e FMN.
Transparenca
Për herë të parë FMN, detyron Bankën Qendrore që bankat private duhet të marrin masa për mbrojtjen e konsumatorit duke paraqitur të dhëna të detajuara mbi interesin faktik të kredisë që merr ai, si dhe ndryshimet që mund të ndodhin për shkak të kursit të këmbimit.

E Premte, 23 Shkurt 2007
 

T_E_A

Primus registratum
Re: Sistemi bankar ne Shqiperi

KU E GJEN KETE RAPORTIN E FMN-SE SE QENKA SH INTERESANT !!!
 

trinityar

Primus registratum
Re: Sistemi bankar ne Shqiperi

kam degjuar se bankat ,ne rast humbje te konpesonje shum pak,pra per nje depozit rreth 3000euro ajo te konpeson pothuajse 100%por per nje shume me te madhe pra 100,000euro eshte po e njejta shum konpesimi deri ne 3000euro(te vjetra).Sikur nuk shkon ,nuk me duket llogjike.
nuk e di nese eshte e vertet.
 

ina72

Primus registratum
Re: Sistemi bankar ne Shqiperi

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës pjesë e mashtrimit të guvernatorit Fullani
Tërhequr më 14 Janar 2009

/>Rritet numri i personave të implikuar në veprimtarinë financiare kriminale të Besës
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë i përbërë nga Fatos Ibrahimi, Limos Malaj, Ksenofon Krisafi, Tefta Çuçi, Adrian Civici, Halit Xhafa, Arjan Kadareja dhe Benet Beci të drejtuar nga guvernatori Fullani ka kryer një nga aktet më skandaloze të flasifikimit të dokumentacionit nëpërmjet licencimit të Fondit Besa sh.a. si subjekt jobankar. Pa marrë parasysh faktin që fondacioni jofitimprurës Fondi Besa ka kryer aktivitet financiar kriminal i mbështetur nga strukturat shtetërore, një fakt që përbën shkelje të rëndë për të mos i lënë asnjë hapësirë liçensimi nga Banka e Shqipërisë, këta personazhe të cilët kanë përgjegjësi penale në rast të firmosjes së licencës, kanë kryer edhe një tjetër akt të rëndë penal. Falsifikimin e licencës së Fondacionit Besa. Ardian Fullani duke kërkuar me çdo kusht të mbulojë gjurmët e megamashtrimit të kryer nga Fondacioni Fondi Besa i Soros, nxitoi të licencojë bijëzën e tij Fondi Bea sh.a., i urdhëruar nga strukturat të cilat e kanë korruptuar. Me licencimin e Besës, guvernatori i Bankës ka mashtruar hapur publikun para të cilët është i detyruar ligjërisht të jetë transparent. Nëse në mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë të datës 24 dhjetor 2008 i ka publikuar vendimet e marra, nuk ka asnjë dokument që të vërtetojë ndonjë mbledhje në dt 26 Dhjetor 2008 që të ketë marrë ndonjë vendim për ti dhënë Liçensën nr.10 Fondit Besa sh.a. Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, në datën 24 dhjetor vendosi të mbajë të pandryshuar, në nivelin 6.25 për qind, normën e interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes me afat maturimi një javor. Ndërkohë që miratoi edhe disa vendime të tjera si rregulloren Për kushtet minimale teknike dhe të sigurisë të mjediseve në të cilat kryhen veprimtaritë bankare dhe financiare. Miratoi kërkesën e Bankës Credins sh.a. për te shtuar në listën e veprimtarive të licencuara më parë edhe veprimtarinë shtesë të faktoringut dhe të financimit të transaksioneve tregtare. Miratoi kërkesën e Veneto Banca Holding S.c.p.A., Itali për blerjen e aksioneve të kapitalit aksioner të Bankës Italiane të Zhvillimit sh.a. nga aksionerët Francesco Mariano Mariano dhe Banca Popolare Pugliese S.c.p.A., si dhe nënshkrimin e aksioneve të reja të emetuara të bankës që në total përbëjnë 76.83 përqind të aksioneve të kapitalit aksioner të bankës. Miratoi kërkesën për ndryshimin e pjesëmarrjes influencuese të aksionerit të Bankës Credins sh.a., z. Aleksandër Pilo. Pra sic edhe e shikojmë, nga vendimet që Këshilli Mbikëqyrës ka ndërmarrë nuk rezulton të jetë licencuar subjekti Besa. Duke parë se në vendimet e datës 24 dhjetor fondacioni Besa nuk rezulton i licencuar, i habitshëm dhe surprizues është fakti se si anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të kenë firmosur një licencë pa u mbledhur në mbledhjen e radhës. Licencimi i subjektit Besa në datë 26 dhjetor nuk ka asnjë mundësi ligjore të kryhet për arsye se ky Këshill nuk është mbledhur më pas asaj date dhe mbledhka e parë e radhës është pikërisht sot në dt. 14 Janar 2009. Nëpërmjet licencimit të kryer në datën 26 dhjetor 2008 dhe botimit në datën 12 janar të 2009 në faqen zyrtare të Bankës së Shqipërisë, pas publikimit të Gazetës Sot të mungesës së këtij subjekti ne regjistrin e institucioneve jobanka, Fullani dhe 8 anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës kanë kryer veprën penale të falsifikimit, pa llogaritur faktin se Prokuroria mund ti klasifikojë në grup të strukturuar kriminal dhe për mashtrim financiar. Licencimi i subjektit Besa të çon në përfundimin logjik se shteti shqiptar dhe strukturat e Bankës së Shqipërisë, janë tashmë pre e një grupimi mafioz që kryen veprimtari ilegale dhe kriminale. Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë që kanë firmosur këtë licencë, me në krye guvernatorin Fullani, tashmë kanë kryer një akt skandaloz dhe kriminal nëpërmjet licencimit të subjektit Besa, akt që i vë përpara përgjegjësisë penale.
---------------------------------------------------------

sigurisht ky eshte vit i fundit te mandatit per Fullanin.
po pse nuk dalin nje here para drejtesis keto tipat (exspertet e ekonomise)
 

Al-Punk

Still here
Re: Sistemi bankar ne Shqiperi

neqoftese nuk gaboj, ky eshte nje shkrim nga Gazeta 55, te ciles nuk i duhen marre per baza akuzat qe shpeshhere i ka te sajuara mbi fakte "ne ajer"
 

^^MIA^^

Forumium maestatis
Re: Sistemi bankar ne Shqiperi

Mund te jete keshtu sic thua ti Mandi,por ne kte rast gazeta 55 ka goditur ne shenje,qofte me emrat e permendur,qofte me institucionin.
 

popular123

Primus registratum
Re: Sistemi bankar ne Shqiperi

Ka te beje edhe motivimi dhe drejtimi qe e bejne nje banke vertet "te besuar" ne cdo aspekt.
 
E

elsa hasolli

Guest
Re: Sistemi bankar ne Shqiperi

Sistemi bankar
Komisionet e larta bankare, shkak për qarkullimin e parave jashtë bankave

Intrevado: “Bankat kanë komisione të larta dhe prandaj bizneset nuk i kryejnë transaksionet e tyre nëpërmjet bankave


Orieta Zhupa / Data (11-11-2003)


Arsyet e nivelit të lartë të përdorimit të cash-it janë të ndryshme. Ato kanë të bëjnë me stadin aktual të infrastrukturës financiare dhe numrin ende të kufizuar të llojshmerisë së instrumenteve të pagesave, koston dhe riskun relativisht të lartë të tyre, traditën dhe edukimin e publikut me këto instrumente etj.

Komisionet e larta bankare
Komisionet e larta bankare bëjnë që shumë biznese të mos i kryejnë pagesat e tyre nëpërmjet bankave, por me para në dorë. “Ky është faktori kryesor i qarkullimit të lartë të parave jashtë sistemit bankar”,-tha Giovanni Intrevado, anëtar i Shoqatës së Investitorëve Italianë, gjatë seminarit të djeshëm të mbajtur në ambientet e Hotel “Tiranës”. Sipas tij, propozimi i qeverisë që faturat tatimore me vlerë mbi 300 mijë lekë të paguhen në bankë nuk është i drejtë, pasi komisionet bankare janë shumë të larta. “Por banka është biznes dhe si e tillë duhet të mbulojë koston dhe të marrë përqindjen e fitimit për çdo shërbim që kryhet”,-thotë Orfea Dhuci, drejtor i përgjithshëm i Bankës Alpha. Megjithatë, sigurisht që ka vend për rishikime të komisioneve bankare, vazhdon ai. Sipas tij, një alternativë për lehtësimin e pagesave nëpërmjet bankave do të ishte “loja e datë valutave”. Kjo nënkupton zëvendësimin e të ardhurave nga komisionet bankare me interesat e qëndrimit disaditor të vlerave monetare në bankë. Bankat e nivelit të dytë morën angazhimin për reduktimin deri në eliminim të kostove për pagesat e brendshme. Gjithashtu, bankat do të bëjnë përpjekje dhe në drejtim të uljes së kostove që kanë lidhje me veprimet ndërbankare duke rritur bashkëpunimin ndërmjet tyre. Organet fiskale, biznesi dhe bankat e nivelit të dytë ranë parimisht dakord për gjetjen e zgjidhjeve konkrete për pagesat e detyrimeve fiskale nëpërmjet sistemit bankar me mjete pagese jocash (si çeqe, karta krediti etj). Duke filluar qe nga viti 2004, për pajisjen me certifikatë tatimore do të jetë kusht që tatimpaguesi duhet të paraqesë adresën e bankës dhe numrin e llogarive bankare me të cilat do të operojë. Legjislacioni aktual përcakton si detyrues pagesat në bankë për shuma mbi 1 milion lekë dhe Ministria e Financave do të bëjë ndryshimet e nevojshme ligjore që ky limit të ulet në 300 mijë lekë.


Qarkullimi i parave jashtë bankave, institucionet të paafta për të komanduar
Ylli: paaftësia e institucioneve shtetërore bën që shkalla e informalitetit në Shqipëri të jetë shumë e lartë dhe si rrjedhim edhe qarkullimi i parave jashtë bankave

Qarkullimi i parave jashtë sistemit bankar është pjesë e një ekonomie informale që realisht ekziston në Shqipëri. Tregu informal zë një peshë të konsiderueshme në ekonominë tonë duke krijuar vështirësi në konsolidimin fiskal të vendit, si dhe duke lehtësuar qarkullimin e parave me origjinë trafikun e paligjshëm, drogën etj. Bazuar në studimet dhe vlerësimet e bëra për Shqipërinë, madhësia e ekonomisë informale arrin në 33 për qind të produktit të brendshëm bruto. “Kjo ekonomi informale është shkaku kryesor i qarkullimit të parave jashtë bankave”,- tha Altin Ylli, kryetar i Shoqatës së Industrialistëve dhe Investitorëve të Shqipërisë, gjatë seminarit të mbajtur dje në “Tirana International Hotel”. Dhe është pikërisht dobësia e institucioneve shtetërore ajo që krijon në një masë të madhe tregun informal në Shqipëri, vazhdoi Ylli. Sipas tij, moszgjidhja e problemit të informalitetit është pengesa më e madhe për biznesin dhe për marrëdhëniet biznes –banka. Me këtë fakt bashkohet edhe ministri i Ekonomisë Arben Malaj. Sipas tij, përmirësimi i zbatimit të ligjit dhe të sigurisë, që kanë ndikim si në anën e biznesit, ashtu edhe në atë të bankave është përgjegjësi e drejtpërdrejtë e autoriteteve drejtuese. “Përmirësimi i kuadrit ligjor ul ndjeshëm madhësinë e bizneseve “të pandershme”, duke rritur konkurrencën e ndershme dhe duke zbutur nxitjet për evazionin fiskal”, - tha Malaj.

Bizneset nuk kryejnë pagesat nëpërmjet bankave
Një pjesë e konsiderueshme e biznesit nuk parapëlqen të realizojë transaksionet nëpërmjet bankave. Kjo ndodh, së pari, sepse këto biznese nëpërmjet pagesave në cash (dorazi) kanë mundësi të fshehin xhiron faktike të vlerave monetare që ato realizojnë me qëllim të shlyejnë më pak detyrime ndaj organeve tatimore. “Nje pagesë në kesh (cash) nuk lë “gjurmë” kontrolli dhe verifikimi si në rastin e një pagese nëpërmjet llogarive bankare”. Së dyti, numri më i madh i bizneseve kosiderohet si biznes i vogël, gjë që e bën praktikisht të vështirë mbikëqyrjen e transaksioneve që ato kryejnë.
“Kjo ndodh nga që jo të gjitha bizineset i paguajnë detyrimet tatimore dhe mekanizmi kryesor është që t’i bëjmë të gjithë të paguajnë, në mënyrë që ato të jenë në konkurrencë të barabartë me njëri-tjetrin, pasi nuk mund të ecet që njëri të paguajë dhe tjetri jo pasi i bie të falimentosh më në fund”,-ka thënë Luan Bregasi, kryetar i Dhomës së Tregtisë në një intervistë të dhënë për “Biznesin”. Është pikërisht ky diferencim ai që e bën biznesin të mos paguajë nëpërmjet bankave, vazhdon Bregasi. Bizneset duhet të paguajnë edhe për shkak të civilizimit, por edhe për shkak të frikës, thotë ai. “Çështja e qarkullimit të parave jashtë bankave është e lidhur me biznesin, por në qoftë se administrata shtetërore do të krijojë më shumë transparencë dhe më shumë siguri për bizneset private, unë jam i sigurt se dhe paratë nuk do të flenë sundukëve, por do të hyjnë nëpërmjet bankave, dhe këto janë një ndihmë shumë e madhe për ekonominë dhe biznesin shqiptar”, – shton Bregasi.
“Është absurde të mendosh se Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kërkon të zgjidhë problemin e informalitetit me një spot publicitar që thotë: “Klientë, ju lutem merrni skontrinën (faturën)”,- vazhdon Altin Ylli. Sipa tij, ndryshe është të bësh sensibilizim dhe ndryshe është të kalosh në ligje integrale të cilat lejojnë kontrollin e tregut. “Fatkeqësisht sistemi ynë fiskal nuk e bën këtë punë dhe në qoftë se nuk do ta bëjë këtë punë tregu informal në Shqipëri do të jetë pengesa më e madhe për biznesin dhe për marrëdhëniet biznes-banka”, - përfundon Ylli.


Reduktimi i cash-it, problem i publikut, biznesit, bankave apo i autoriteteve?

Flet Erjon Luçi, drejtor i Drejtorisë së Kërkimeve në Bankën e Shqipërisë

Bizneset shqiptare akoma nuk janë të familjarizuara me bankat. Kështu, megjithëse edukimi i publikut në pamje të parë mund të duket një nga objektivat kryesorë që duhet të adresojë kjo fushatë, për arsye të ndryshme ai nuk përbën për momentin burimin kryesor të ekonomisë së cash-it, dhe rezultatet e fushatës ndaj publikut duhet të shihen si afatgjata. Për më tepër edhe kontributi i agjentëve të tjerë, si bankat apo biznesi, në madhësinë e ekonomisë së cash-it mund të ekzagjerohet në qoftë se nuk merren parasysh faktorët që i detyrojnë ata të përdorin cash-in.
Bankat
Përgjegjësia e sistemit bankar në madhësinë aktuale të ekonomisë së cash-it mund të gjendet në shumëllojshmërinë e ulët të produkteve zëvendësuese të cash-it që ato ofrojnë. Kemi dëgjuar shpesh të thuhet se cilësia e produkteve financiare (ndër të tjera zëvendësuesit e cash-it) vjen duke u përmirësuar me hyrjen e bankave të huaja në tregun bankar.
Biznesi
Bankat shpesh ankohen se bizneseve shqiptare u mungon kultura e nevojshme për të operuar me bankat. Bizneset përgjithësisht i shikojnë bankat vetëm si institucione krediti dhe jo në kompleksitetin e produkteve dhe të shëbimeve të tjera që ato ofrojnë. Shumica e firmave mundohet të shmangë bankat duke gjetur burime alternative financimi, si tregun informal dhe mjete pagese, kryesisht cash, që nuk e ekspozojnë aktivitetin e tyre ndaj të tretëve.
Administrata
Drejtimet në të cilat kërkohet ndërhyrja e autoriteteve janë sigurimi i një situate të qëndrueshme makroekonomike, konsolidimi i ambientit ligjor dhe institucional, përmirësimi i infrastrukturës (fizike dhe elektronike).
Publiku
Përgjithësisht, fushata të ndryshme që ndërmerren për një qëllim të caktuar bazohen në sensibilizimin e publikut ndaj problemeve të ndryshme të vërejtura si për shembull rasti i fushatës së ndërmarrë nga Banka e Shqipërisë për zbutjen e efektit të spekulimit të çmimeve të fundvitit.
 
A

Anii Anhel

Guest
Re: Sistemi bankar ne Shqiperi

Ja nje koment i te huajve per ekonomine dhe sistemin bankar ne Shqiperi. Se sa realist apo i sakte ne te dhena e shifra eshte, kete e ka ne dore ta gjykoje secili lexues.


Albania's economy shakes off its shackles
BBC, 23 January 2003

By Kieran Cooke
Tirana, Albania


Albania has battled with Stalinist-style
rule, near anarchy and floods, but now the
economy is finding its feet.

Emmanuel Decamps, a foreign banker working
in Albania, says he's had to adapt to a very
different way of working since arriving in this
country of 3.5 million people two years ago.

"The usual banking rules do not apply here,"
says Mr Decamps, a Frenchman who is general
manager of Fefad Bank, one of 12 foreign
financial institutions operating in Albania.

"When someone comes for a loan I have to be
like a detective, judge their appearance, go
and see their home, meet their family.

"There's very little bookkeeping - Albania still
has a very informal, cash-based financial
system.

"People are using banks
more but still only 10% have
accounts - cheque books or
credit cards are very rarely
used."

There are other oddities
in the Albanian economy.

Estimates vary but it's believed that up to 50%
of GDP is generated from various illegal
activities - ranging from people and drug
trafficking to the smuggling of cars and
cigarettes.

The construction industry has boomed in the
last two years - the government admits that
large amounts of illegally earned money has
been laundered through the construction of
hotels and apartment blocks.

Back from the brink

In 1991 Albania emerged from more than 40
years of Stalinist style communism under the
dictator, Enver Hoxha.

There followed a decade of
political and economic
chaos.

In 1997 the country
teetered on the edge
of anarchy as a large
number of its people
lost money in a
fraudulent
pyramid-selling
scheme.

"We still face big
problems but the
foundations for economic stability and growth
are being laid," says Kastriot Islami, Albania's
finance minister, in an interview.

"Reducing corruption in the system and
reforming the administration of tax and
customs is our top priority."

European aspirations

Another priority for Albania is to gain entry to
the European Union.

Romani Prodi, the EU Commissioner, is due in
Tirana next month to sign a "Stabilisation and
Association Agreement", regarded as the first
step towards eventual EU membership.

But Brussels insists
Albania has to tackle
serious problems before
any progress can be
made up the EU ladder.

These include putting
a stop to criminal
activities and showing
evidence of solid
economic progress.

Growth - albeit from a
very low base - has
been impressive in
recent years.

GDP has expanded by about 7% in each of the
last three years but bad floods last year and
continuing infrastructure problems are likely to
reduce growth in 2002 to around 4%.

With black-outs common and water supplies
turned off - often on a daily basis - foreign
investors have not been rushing to Albania.

Absence of proper legal procedures, including
clearly defined laws on property, is another
obstacle to inward investment.

New confidence

Over the past decade nearly one million
Albanians have left the country - at least
600,000 now work across the border in Greece.

Remittances from abroad - estimated to run at
between $750m and $1bn - are one of the
mainstays of the economy.

"Yes, we have our problems but it's certainly
not all doom and gloom," says Edi Rama, the
flamboyant mayor of Tirana, Albania's capital.

Since coming to office two years ago, Mr Rama
has transformed the once dowdy rundown city,
painting buildings in bold colours and greening
public spaces.

"We Albanians are a very entrepreneurial
people," says Mr Rama. "For a generation we
were suppressed under communism.

"Then there was a decade of near anarchy.
Now people are gaining self-confidence.

"Shops and new businesses are opening every
day. Albanians who went abroad are returning.

"Albania is a small country. It will not take
much to turn our economic fortunes around."
 
Top