Rregullorja e Albnetwork

Status
Not open for further replies.

Timi

Valoris scriptorum
RREGULLORE PER PERDORUESIT NE ALBNETWORK
Stafi i Albnetwork perqendrohet tek te drejtat e userave, por nuk mban pergjegjesi se si mund te marrin rrjedhe ngjarjet mes tyre.Merr persiper verifikimet e lidhjeve qe ndodhin ne server dhe do te jete I mese I gatshem te nderveproje me autoritet perkatese ne raste ku do te dyshohet per abuzime. Irc i Albnetwork nuk mban pergjegjesi mbi permbajtjen e privatit ku flitet mes perdorueseve te dhomes, si rrjedhoje nuk mbaj asnje te tille penale apo civile. Nese administratoret e shohin te arsyeshme kur ka sjellje te pa hijshme / rrezikshme nga perdoruesve te tjere o te vete rrjetit do te marrin masat e duhura. Sherbimi ofrohet nga administratoret e serverit, nga IRCop, duke vene ne disposizion cdo lloj mjeti te nevojshem ne raste ku do te vihen re abuzime dhe per te qene guide per autoritet ne zbardhjen e ceshtjeve. Ju kujtojm qe:
LIGJI Nr. 7895, Datë 27.1.1995 “KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRIS thote:
Neni 117[1]
Pornografia
Prodhimi, shpërndarja, reklamimi, importimi, shitja e botimi i materialeve pornografike në mjediset ku ka fëmijë, me çdo mjet ose formë, përbëjnë kundërvajtje penale dhe dënohen me burgim deri në dy vjet.
Prodhimi, importimi, ofrimi, vënia në dispozicion, shpërndarja, transmetimi, përdorimi ose posedimi i pornografisë së fëmijëve, si dhe krijimi i aksesit në mënyrë të vetëdijshme në të, me çdo mjet ose formë, dënohet me burgim nga tre deri në dhjetë vjet.
Rekrutimi, përdorimi, shtrëngimi, ose bindja e një fëmije, për të marrë pjesë në shfaqje pornografike, ose marrja pjesë në shfaqje pornografike që përfshijnë fëmijët, dënohet me burgim nga pesë deri në dhjetë vjet.”..


Perdorimi i Albnetwork dhe serverave te tij eshte nje *privilegj* dhe jo e *drejte* per kte gje mund te ndalohet ky privilegj ne cdo moment kur administratoret ta shikojne te arsyeshme ne vijm pershembull per sjelljet e pahijshme nder perdoruesit e tjere, te rrjetit e te serverave. Ky sherbim ofrhet nga Admmistratoret, e Ircopet duke vene ne dispozicion disponimin e kohen e tyre. Per me shum kur te jeni ne chat perdorni /rules. Mund te hidhni dhe nje sy www.albnetwork.al
Per cdo lloj rasti abuzimi kur te jeni on line hyni tek dhoma #sherbimet (/join #sherbimet) e raportoni abuzimet, flm...
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Top