Kurs profesional në Front-End Developer

ervin96

Primus registratum
Ketri Web ofron kurs profesional për hyrje në front-end development me HTML, CSS dhe JavaScript.

Gjatë trajnimit do të njiheni me të gjitha problematikat e ndërtimit të një ndërfaqeje dinamike, si dhe zgjidhjet e tyre.

Çfarë ofrohet:

• Trajnim nga stafi i Ketri Web
• 30 orë në total
• Mësimet zhvillohen 2 herë në javë, me seanca 2-orëshe
• Trajnimi zhvillohet online

Çfarë përfshihet:

• Prezantim me "semantic" HTML
• Prezantim me CSS dhe CSS selectors
• Funksione dhe variabla në CSS
• Si të bëni një faqe responsive
• Strategjia "mobile-first"
• Prezantim me JavaScript
• Event handling
• Si të punoni me DOM
• Si të përdorni developer tools
• Si të bëni debug gabimet në JavaScript
• Ngarkim i pjesshëm i faqes me AJAX
• Përshtatja e faqes me të gjitha programet lundruese
• Ndërtimi i një ndërfaqeje dinamike

Në përfundim të kursit do të:

• Keni mësuar si të krijoni një ndërfaqe dinamike
• Fitoni njohuri profesionale mbi HTML, CSS dhe JavaScript
• Jeni të përgatitur për tregun e punës
• Merrni një certifikatë për përfundimin me sukses të kursit
• Mund të punësoheni pranë Ketri Web!

Për regjistrime kontaktoni:

Tel: +355 6740 70444
Email: hello@ketri.al
 
Top