Taksat ne Shqiperi, si llogarite dhe sa shkojne taksat e pages

Al-Punk

Still here
Pershendetje,
Po perpiqem te gjej ca informacion te sakte mbi taksat qe ulen nga paga bruto per te nxjerr pagen neto.
Sipas informacionit qe kam,
tatohemi:
Taksa mbi sigurimet shoqerore 24.5% (15.5% i mbahen punonjesit, ndersa 9.5% i mbahen punedhenesit).
Taksa e sigurimeve shoqerore 3.4% (1.7% i mbahen punedhenesit dhe 1.7 i mbahet punemarresit)
Tatim mbi page mbi page 10 %

Totali 24.5+3.4.10=37.9% e pages bruto.

Ka njeri informacion tjeter mbi taksat dhe nese mund te konfirmohen keto taksa?
Ose ka grup mosha ku tatimi eshte ndryshe? ose paga te uleta qe nuk tatohen?
 
Top