Perberja e vaksinave covid19 nga Pfizer dhe Moderna.

1plus

Forumium praecox
Pfizer-BioNTech vaksina permban:

A nucleoside-modified messenger RNA (modRNA) encoding the viral spike glycoprotein of SARS-CoV-2
Lipids, or fatty substances, including: (4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N, N-ditetradecylacetamide, 1,2-distearoyl-snglycero-3-phosphocholine, and cholesterol
Potassium chloride
Monobasic potassium phosphate
Sodium chloride (salt)
Dibasic sodium phosphate dihydrate
Sucrose (sugar)
====
Moderna vaksine permban
Messenger ribonucleic acid (mRNA)
Lipids, or fatty substances, including: SM(sphyngomyelin)-102, Polyethylene glycol [PEG] 2000 dimyristoyl glycerol [DMG], 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine [DSPC], and cholesterol
Tromethamine
Tromethamine hydrochloride
Acetic acid
Sodium acetate
Sucrose (sugar)
Ne raste te rralla jane verejtur reaksione te keqia alergjike nga perdorimi i ketyre vaksinave.
jane dy teari pse ndodhin keto reaksione.
Teoria e pare eshte qe reaksioni shkaktohet nga Polyethylene glycol [PEG] qe ndodhet ne vaksine.
Teaoria e dyte qe e hedh poshte te paren jep si shkak latex-in, materialin e gomuar te tapes se shishes
se vogel te vaksines.Tapa e gomuar qe ne disa vaksina eshte blu ose ngjyre e kuqe e hapur cpohet nga gjilpera e shiringes
dhe gjate cpimit gjilpera me sa duket merr grimca te vockla te tapes,material latex.Me vone gjilpera ngulet ne krahun e pacientit qe ben
vaksinen.Keto grimca te vockla lateksi kalojne ne gjak dhe te disa pacionte shkaktojne alergji te keqe.
Nqs ke alergji nga lateksi,alergji te mbash dorashka plastike lateksi fol me doktorin dhe mos e bej vaksinen.
Nqs ke histori alergjish reaksionesh nga injeksione me gjilpere fol me doktorin dhe mos e bej vaksinen.
per gjithe te tjeret qe dikur kane bere cpime me gjilper vaksina per gripin marrje mostre gjaku per analize etj dhe skane patur shqetesime
vaksina eshte ok nuk do shkaktoje probleme,vetem disa efekte te vogla anesore qe zhduken vete per 24 ore.
 
Top