Masoneria (Frimasoneria - Muratorët e lirë) - I.

Andi Ballshi

Primus registratum
Masoneria (Frimasoneria - Muratorët e lirë) - I.

Masoneria (Frimasoneria - Muratorët e lirë)

Sipas: Mihajlo Popovski: “Bota e fshehtë masone” (GP “Bosheli” Skopje 1993); Harun Jahja (Yahya): “Frankmasoneria globale”(Int.); Xhasper Ridli: “Masonët” (Muratorët e lirë), Beograd, 2003; Anri Tor-Nuges: “Ideja masone”, Beograd: EVRO, 2004; Iva Zhic: Sociologjia II; Dan Braun: Kodi Da Vinçi, Bota Shqiptare,Tiranë, 2004; Dan Braun: Engjëj dhe djaj, “DUDAJ”,Tiranë, 2000; Simon Cox: Sekretet e Kodit Da Vinçi dhe Sekretet e engjëj & djaj, Bota Shqiptare,Tiranë, 2005;Jose Antonio Ullate Fabo: Kundër Kodit të Da Vinçit, Dituria, Tiranë, 2005; Nikola M. Nikolov, Komploti Botëror, Tetovë, 2003; Emil Çiç (Int.); Dr. Sever Havali: Premtimi i vërtetë Premtimet e rrejshme, Shkup, 2004, si dhe shkrime të tjera nga Interneti etj.

Përktheu dhe përshtati Abdullah Nishefci
Këtu dërgoi (postoi) Andi Ballshi

HYRJE

Kush e përbën këtë Shoqatë misterioze, të qujatur: edhe Rrymë e Lëvizje, edhe Organizatë, edhe Rend e Urdhër, Institucion, edhe Shoqëri edhe Vëllazëri, Klub etj. por gjithnjë i-e fshehtë?
Anri Tor-Nuges , (Anri Tor-Nuges: “Ideja masone”, Beograd: EVRO, 2004),Mjeshtër i Madh i Lozhës së Madhe Franceze, në hyrje të librit, shkruan: Në të vërtetë njerëzit që nga moti kanë shprehur interesimin për këtë institucion të quajtur “i fshehtë” por edhe “mistik”, dhe, edhe sot pyesin: Ç’është masoneria? Pse masoneria? Cila është natyre e saj? Cili është qëllimi? Cilat janë planet e masonerisë”... Pra, pse masonët? Pse njerëzit bëhen masonë? Pse ajo fshehtësi? Çfarë duan ata? Cilat janë qëllimet e tyre? Vërtet duan ta sundojnë botën apo kjo është vetëm një shpifje”?! A janë të gjithë masonët të rrezikshëm? A është e vërtetë se ata organizuan të gjitha luftërat, të gjitha revolucionet, me karakter botëror por edhe lokal? A është e vërtetë se asnjë kryetar shtetesh, as kryeministër nuk mund të zgjidhet pa “izën” – pëlqimin e tyre?!
Këto janë pyetje që shtrohen më së shumti për masonët dhe veprimtarinë e tyre, që gjithnjë quhet ekzotike, e fshehtë e mistike por edhe shumë e rrezikshme.
Përgjigjet janë të ndryshme, dhe shumë kundërthënëse, varësisht nga ata që merren me këtë çështje.
Është vështirë të jipet një përgjigje e saktë, kur për këtë Lëvizje, ka mendime tejet të skajshme e kontradiktore. Ka mendime se përgjigjja e saktë nuk mundtë të jipet fare. Disa studiuesë mendojnë se përgjigjen e saktë këtë mund ta jepë vetëm ndonjë mason apo iluminat!.
Natyrisht, ATA që i takojnë kësaj organizate, si dhe miqtë e simpatizuesit e tyre, flasin dhe shkruajnë vetëm për anët pozitive, ndërsa kundërshtarët e tyre vetëm për anët negative, deri në skajshmëri të thellë, duke fajsuar për të gjitha të këqijat që i kanë ndodhur, madje edhe që janë duke i ndodhur njerëzimit, madje, madje edhe për sëmundjet epidemike, si për sidën, katastrofat, termetet, etj. Për disa, përgjigjja është farë e thjeshtë: Masoni (muratori i lirë) është pjesëtar i vëllazërisë më të vjetër, që quhet edhe Masoneri, dhe se “Gjithçka ka filluar me formimim e shoqatatve të muratorëve të lirë”… Masoneria është një vëllazëri që paraqet një grup meshkujsh (mu ashtu siç paraqesin motrat një grup femrash) që bashkohen meqë: Ekziston diç që ata duan të bëjën në këtë botë, në rend të parë për vetveten, por edhe për të tjerët – ATA janë për progresin, dhe që duan ta ndryshojnë botën, natyrisht për të mirë, siç theksojnë vetë por edhe miqtë e tyre, që nuk janë të pakët. “Ishin ata njerëz që besonin në lirinë, dhe të drejtat njerëzore, Ishin ata që besonin në arsimin, përparimin…Qëllimi më i lartë i tyre ishte dhe është t’i shërbejnë jo vetëm kombit që i takojnë por edhe mbarë njerëzimit...” Për të tjerët ata janë një shkollë e çoroditur filozofike me karakter materialist e për disa vetëm një Mafie ndërkombëtare – një Grup njerëzish i organizuar në mënyrë të fshehtë, për të nxjerrë fitime me mjete dhune dhe të jashtëligjshme...

Njëri ndër hulumtuesit më serioz, në këtë lëmi, turku, me pseudonimin Harun Jahja (Harun Jahja (Yahya): “Frankmasoneria globale”(Int.), thotë: “Frankmasoneria është temë që ka ngjallur diskutime të shumta gjatë shekujve. Disa kanë akuzuar Masonerinë për krime dhe keqbërje përrallore. Në vend që të përpiqen që t’a kuptojnë “vëllazërinë” dhe t’a kritikojnë në mënyrë objektive, kritikën ndaj organizatës e kanë ashpërsuar deri në armiqësi. Nga ana e tyre, masonët kanë thelluar edhe më shumë heshtjen e tyre tradicionale ndaj këtyre akuzave, duke preferuar që të prezentojnë veten e tyre si një klub i zakonshëm shoqëror- çfarë në të vërtet ata nuk janë”. Heshtjen masone e theksojnë shumë autorë. Masoneria, vazhdon Harun, ka qenë njëri ndër fenomenet më interesante në dy shekujt e kaluar. Natyrisht, ajo ka tërhequr vëmendjen pasi ka karakter të mbyllur, të rezervuar dhe mistik. Në të njejtën kohë, një antipati ndaj Masonerisë u lind; ajo tenton që t’a prezentojë veten si një “institucion i parrezikshëm i mirëbërjes”, derisa kundërshtimet e caktuara ndaj Masonerisë janë rritur si rezultat i pohimeve kontradiktore të organizatës... Anri Tur, ndër të tjera shkruan: “Masoneria është një pjesë e historisë njerëzore. Ajo mund të kuptohet vetëm nëse e vëmë në kontekstin historik, shoqëror dhe kulturor... Duke iu falënderuar masonerisë, vazhdon Tur, kam njohur njerëz nga të gjitha nacionalitete, nga të gjitha racat, të të gjitha religjioneve, të gjiha filozofive, senzibilitetet dhe idetë e të cilëve kanë qenë dukshëm të ndryshme madje shumëherë edhe të kundërta. Njëkohësisht kjo njohje më ka sjellë miqësi të forta e të ngushta të cilat më janë të pazëvendësueshme...”. )

<span style="font-style: italic">Shpirti çifut i masonerisë</span>

Shumë kritikë, e sidomos ushtaraku i njohur gjerman Erich von Ludendorff, pohojnë se Masoneria është një institucion çifut. Historia shkallët-gradat zyrtare, parullat dhe deklaratat, në tërësi janë çifute. Masoneria e fshehtë, vazhdojnë ata, është çifute. Masoni, nëse nuk është çifut, ai në lozhë shndërrohet në një &quot;Çifut artist”, respektivisht ai përvetëson mentalitetin dhe cilësitë çifutet. Masoneria u shërben interesave çifute, ngritjes dhe sundimit të tyre me tërë botën, përfundon Ludendorffi, ashtu si dhe shumë bashkëmenditarë të tij. “Edhe pse pohimet e Ludendorff-it deri diku mund t’i konsiderojmë të tepruara, megjithatë, në tezën themlore të Ludenrorff-t, ka të vërteta, se masoneria është një refleks dhe vepër e shpirtit çifut. Nëse hollësisht i shikojmë ideologjitë masone, simbolet dhe ritulate e tyre drejtpërdrejt shihen ndikimet dhe influenca e tyre. Andaj është i pamohueshëm fakti se masoneria në të kaluarën më së shumti u ka shërbyer interesave të popullit çifut, i ka ndihmuar të lirohet nga getoja (Ghetta), ndarja nga bota tjetër, dhe u ka shërbyer të jenë në të gjitha rrethet diplomatike... Shpirti çifut ka depërtuar thell dhe është feymëzim i masonerisë, andaj sot janë dy nocione të pandashme. Janë dy binjak që me vështirësi mund të dallohen. Janë mu si zoti i lashtë - Janusi (Janoshi) me dy fytyra” thuhet në një fletushkë kroate të viteve të 30-ta... (Kromika sociale moderne). Iva Zhic, kroat, në librin Sociologjia (për vitin II), lidhur me Historinë dhe zhvillimin e masonerisë, shkruan se masonët, që nga shoqatat e para të muratorëve, themelimit të Lozhës së Madhe, përhapjes së tyre në shumë vende dhe përzierjes në disa revolucione, kanë qenë një shoqatë mistike... Për ta kuptuar masonerinë, në rradhë të parë duhet ta njohim historinë e saj, që zë fill nga Mesjeta. Zanafilla e saj është mjaft specifike, me çka edhe dallon nga grupet tjera mistike. Qëllimet e masonëve kurrë nuk janë zbuluar. Fshehtësia e ruajtur me një fanatizëm shpesh ka qenë një nxitje për të hyrë në këtë vëllazëri të fshehtë... Masonët janë një shoqatë në përgjithësi filantropike, dhe se njëri nga qëllimet e tyre është “shqyrtimi i të gjitha çështjeve shoqërore e ekonomike” që kanë të bëjnë me fatin e njeriut“, përfundon Zhic. Por, sipas promasonëve qëllimi i bashkimit në Masoneri është “Dëshira për ta ndryshuar, jo vetëm vetvetën por edhe mbarë njerëzimin e me këtë edhe vetë botën. Në Librin e Simon Cox: Sekretet e engjëj &amp; djaj”, thuhet: Kjo shoqëri e ashtuquajtur e “fshehtë”, që numëron rreth katër milionë anëtarë dhe që ka qenë objekt i më shumë se gjashtëdhjetë mijë (60.000) librave, është njëra prej organizateve më të njohura të botës. Në tre shekujt e fundit, kjo vëllazëri në gjrin e saj ka përfshirë presidentë, senatorë e gjykatës të Shteteve të Bashkuara, anëtarë të familjes mbretërore britanike, përveç kryeministra, gjeneralë të ushtrisë dhe shefa të policsë së Mbretërisë së Bashkuar. Por, edhe në vende të tjera, ka prej kohësh një peshë të madhe...
Viteve të fundit janë publikura, sidomos në internet, shumë vepra e dokumnte të ndryshme për masonerinë, veprimtarinë e saj dhe veçmas rolin në zhvillimin e ngjarjeve më të mëdha botërore, duke filluar nga revolucioni Anglez, Revolucioni Francec e revolucionet tjera ku shihet roli i madhe i kësaj lëvizjeje. Por, mjerisht në gjuhën shqipe, përveç disa shkrimeve, më shumë pseudonime, në internet, sa dimë ne, kemi fare pak ose aspak botime të kësaj natyre. Fatos Aliu ka përkthyer dhe botuar Procesverbalet e pleqësisë sioniste, me titull: Sekreti i sundimit të botës, Tiranë, 2002, për të cilat është shkruar e përfolur shumë se prodhim i kujt janë: Të masonëve-çifutëve apo të kundërshtarëve të tyre. Edhe libri i përkthyer i Nikola Nikolov, Komploti botëror, Tetovë, 2003, trajton po këtë temë...
(Vijon)
 

Harris

Forumium praecox
Re: Masoneria (Frimasoneria - Muratorët e lirë) - I.

&quot;Shumë kritikë, e sidomos ushtaraku i njohur gjerman Erich von Ludendorff, pohojnë se Masoneria është një institucion çifut. Historia shkallët-gradat zyrtare, parullat dhe deklaratat, në tërësi janë çifute.&quot;

Qe ne kete shprehje bie poshte i gjithe artikulli, kushdo qe di pak per masonerin e qofte ka lexuar nje liber per to e di qe Masoneria nuk i perket nje feje te caktuar ....
 

Andi Ballshi

Primus registratum
Re: Masoneria (Frimasoneria - Muratorët e lirë) - I.

z. qellimi i autorit ka qene qe lexuesi te njihet me mnedime te ndryshme e te kunderta qe jane shkruar e po shkruhen, sidomos kohen e fundit nga ne shqiptaret qe nuk pertojme te mirren me gjera qe as i dine e as nuk duan t'i mesojne, por vete duke ia futur ashtu kot &quot;alla shqiptareqe&quot;.

Kerkoj falje per pergjegjjen e vonuar.

PS. Nese jeni i interesuar, po nga ky fare Andi Ballshi, mund te gjesh nje materia bukur te gjere lidhur me ket teme. Gjendet ne disa Forume, duke u nisir nga Forumi Shqiptar,
ExplorerUnivers etj.

Pershendetje nga Andi Ballshi
 

Granit Doshlaku

Primus registratum
Une nuk di c'te besoj. Sinqerisht. Puna eshte se me kete teme te gjithe mund te behen eksperte thuajse se kan nje jete qe studiojne masonet (kur them masonet e kam fjalen per te gjithe, illuminatin, masonet, freemassonet etj etj). Shumica thone se jane persona te fuqishem (kete smund ta mohojm) dhe se duan ta udheheqin boten dhe kontrollojn njerzimit (ncuq kjo sme pelqen :( ndaj zor e besoj). Nje numer me i pakt i quajn ata nje sekt apo organizate e lashte mistike qe jane fanatike me te fshehtat qe zoterojn (cfardoqofshin ato). Ata thone se jane bere 'pre' e kaq shum sulmeve sepse ata nuk 'mbrohen'.

Artikuj interesant per keto tema 'konspirative' mund te gjehen dhe ne ExplorerUnivers ne librarin e secilen mund te lexoni dhe ca libra te kesaj tematike nder te cilet edhe me te famshin te shkruar nga David Icke :)
 

Hank

Valoris scriptorum
Duhet te kuptojme qe "sektet" e viteve 1300, klubet e viteve 1800, shoqatat e viteve 1980, partite e viteve tona, jane te gjitha njesoj. Tentojne qe te organizojne njerez, ku ata qe jane masa pretendojne te ngjiten lart, ndersa ata qe jane lart pretendojne te shfrytezojne masat per te arritur dicka.

Masonet i kane fillimet diku ne Skoci dhe Skocia nuk eshte permendur ndonjehere per teori konspirative qe te kontrollojne boten. Bile Skocia akoma nuk ka organe qeverisese te vetat te mirefillta pasi qeveriset nga Anglezet.

Framasonet jane nje grupim i tille, pak klub, pak sekt. Perhapja e madhe qe kane ne Amerike i ben ata interesant dhe fakti qe kane "tempuj" masonesh i ben ata mistik. Sidoqete jete jane nje shoqate tjeter qe tenton qe te kontrolloje "pushtetin legjislativ" ne menyre indirekte duke u bazuar tek anetaret e saj. Se sa i arrihet kjo nuk dihet, megjithate qe kane nje fare ndikimi shekullor kjo eshte e perceptueshme. Pertej ketij perkufizimi te pergjithshem, te tjerat jane detaje qe si gjithmone ca jane te sakte e ca jane trillime
 

atman

Forumium maestatis
Me duket disi e çuditeshme shprehja:
" z. qellimi i autorit ka qene qe lexuesi te njihet me mnedime te ndryshme e te kunderta qe jane shkruar e po shkruhen, sidomos kohen e fundit nga ne shqiptaret qe nuk pertojme te mirren me gjera qe as i dine e as nuk duan t'i mesojne, por vete duke ia futur ashtu kot &quot;alla shqiptareqe&quot;." - e çuditeshme sepse ky autor qenka teper i shqetesuar per ne shqiptaret qe shkruajme kot, alla shqiptarçe dhe nuk shoh gjekundi nje te shkruajtur plot e jo allashqiptarçe.
Verej qe edhe autori u eshte drejtuar shume burimeve dhe kesisoj nuk shoh ndonje ndryshim nga te futurit kot perderisa nuk mbrrihet ne nje perfundim bindes e gjithezaurues. Mbetet gjithesesi nje opinion kjo na jep te drejte te gjitheve te diskutojme.
 

Narkomane

Valoris scriptorum


Cfare eshte Masoneria ? Kush jane ata ? Si jetojne ?

Masoneria paraqet organizate te formuar nga rregulla dhe parime jezuite me një disipline shumë te ashper.Janë fuqi sunduese e botës,përmes qeverive botërore dhe njerëzve të tyre te cilët arrijnë ne pozitat me te larta dhe e marrin qeverine ku pastaj udheheqin me shtetin.çdo qeveri qe i pengon,minohet nga ata.Formulat e tyre sherbejne vetëm për qellime materiale dhe për rrenimin e shoqerise ekzistuese.qëllimi i tyre është mbi kombëtar,supranacional,global ngase ata kanë për qëllim sundimin e botës e jo vetëm te një vendi apo regjioni.Pra Masoneri
"kombëtare" nuk ka as edhe nuk ekziston diçka e tillë.Roli i tyre ne shoqeri është tejet i madh ngase ata janë ata te cilët qeverisin me shtetin,e duke qeverisur me shtetin kuptohet se i qeverisin edhe qytetaret e atij shteti.Ata veprojnë sipas agjendes se tyre te famshmem,e cila është tejet e rrezikshme për të gjitha shoqëritë ekzistuese.

Kjo është ajo agjende:

1. Shkatërrimi i të gjitha qeverive pacifiste
2. Heqja e trashegimise
3. Zhdukja e prones private
4. Zhdukja e patriotizmit
5. Zhdukja e familjes
6. Heqja e relegjionit
7. Krijimi i një qeverie botërore

Kjo pika e 7 është GLOBALIZIMI i famshem qe tani është perhap me te madhe,e qe ka për qëllim sundimin e botës nga një qeveri e vetme,qe ne këtë rast do të sherbente UN dhe Security Council i

UN.Shumë me lehtë do të jetë sundimi i botës nga një qendër e vetme sesa te sundohej bota veç e veç,kështu qe UN i'a lehteson një gjë te tillë.

Kush janë MASONET SHQIPTARE?Intersante he!?
Ok,do të tregoj edhe pse....Është hera e pare qe flas me emra edhe pse mund te jetë shumë .....
Mason shqiptar ne Kosovë është politikani me i pasur shqiptar deri me tani z.Veton Surroi,i cili ka pozite ne PIRAMIDEN E FAMSHME MASONE.Ndërsa Mason shqiptar ne FYROM është z.Arben Xhaferi.Për me shumë nuk mund te ju flas edhe pse kam shumë gjëra interesante për t'iu treguar,mirëpo për shkaqe....do i'u kisha lutur te me kurseni.Me këtë desha te i'u argumentoj se ka masone shqiptare,te cilët veprimtarine e tyre e zhvillojne përmes Politikes,Mediave,....
Illuminati quhet ndryshe dhe Vellazeria e fshehte ose The Secret Brotherhood.

Elita e kesaj organizate mbi organizatat, ne pjesen me te madhe kane lindur e tille. Pra jane femije te ish-elites dhe prinderit e tyre kane qene masone, sick akne qene gjysherit dhe stergjysherit.
Ja si eshte shprehur nje nga kreret e Masonve, i grades me te larte:
Eksistojme sot ne kete bote sic kemi ekzistuar prej mijera vjetesh, nje trup i ndricuar humanesh te gjithe se bashku ne ate qe mundt e quhet Urdheri i Kalvarit. Perbehet nga ata te cilet me forcen e mendimit dhe ate shpirterore kane arritur te gjejne fatin e fshehte te ketij qyteterimi. E ardhmja e ketij fati
sekret eshte nje Rend Boteror i drejtuar nga nje Mbret me fuqi te mbinatyrshme. Ky mbret i ardhshem do jete nje pasardhes i denje dhe pjestar i Urdherit te Illuminati, qenie e denje dhe qe i perket nje familje heronjsh te qenies njerezore. Manly P. Hall 33° Mason

Po e nderpres kete shkrim ketu per ta vazhduar me pas sepse eshte shume i gjate dhe ka elementa te shumte qe duhen shpjeguar me detaje ne menyre qe te behet i kuptueshem per ate qe skane njohuri te mjaftueshme ose qe e degjojne per here te pare. Sa per tju mbajtur me ne korrent te ngjarjeve, prej disa kohesh qarkullon termi NWO ose New World Order ose Rendi i Ri Boteror qe ne menyre paksa te mekur eshte permendur nga media zyrtare dhe qe ka filluar te kundershtohet haptazi ne qarqet progersive, shkencore, politike dhe sociale. Hapat e para te ketij NWO jane stabilizuar me krijimin e bashkimit Europian dhe synimi eshte qe te shtrihet ne te gjithe boten. Mbase ju kujtohen protestat e fuqishme ne Gjermani para disa muajve gjate mbledhjes se bere nga Bilderbergers ku pati edhe te demtuar nga demonstruesit. Bilderbergers jane nga grupimet me te fuqishme ekonomike sot ne bote, qe disponojne mjete financiare dhe politike kaq te pamasa sa mund te rrezojne ne gjunje cdo lloj qeverie brenda 24 oreve.
Per ta mbyllur pjesen e pare te ketij shkrimi dua te shtoj qe familja Bush eshte nje pjestare e Masonve, madje e Freemasonry. Vete George Bush i riu dhe i vjetri jane pjestare te njeres nga gradat e
freemasonry Skull & Bones dhe po i tille eshte dhe ish kandidati per president John Carry.
Me poshte po postoj foton e Adam Wieshaupt dhe simbolin e Illuminatit qe quhet ndryshe edhe The Cult Of All Seeing Eye ose Kulti i Syrit qe Sheh Cdo Gje. Ky simbol eshte pjese e simboleve te freemasonry.
Dua te shtoj edhe dicka. Ky simbol i masoneve dhe i Illuminati ndodhet edhe ne kartmonedhen prej 1 $ amerikan

http://energy-dj.webs.com/masonet-illuminati.jpg


1 Maji i vitit 1776 eshte data me e rendesishme per planet luciferiane per Rendin e Ri Boteror te Masoneve te Lire. Ne kete date nje jezuit obskurantist, profesor i te drejtes kanonike ne Universitetin e Ingolstadt ne Bavari, Adam Weishaupt krijoi nje organizate ose shoqeri sekrete te quajtur Ancient and Illuminated Seers of Bavaria qe me pak fjale do te thote Profetet e Lashte dhe te Ndricuar (ne kuptimin mendjendritur) Bavarez ose si term i shkurter nga anglishtja AISB
Illuminati si doktrine u be nje perzjerje e sekreteve masonike (doktrina luciferiane), misticizmi islamik (Sufism) dhe disiplina mendore jezuite (Hatha Yoga). Nje element shume i rrezikshem ne filozofine e kesaj organizate dhe doktrines se saj eshte perdorimi shkencor i drogave, hashashi, per te prodhuar nje gjendje te iluminuar ose te ndricuar te mendjes nje komponent qe lidhet direkt me binomin Knights Templar (Kaloresit e Tempullit) dhe Order of the Assassins (Urdheri i Vrasesve) qe daton vitin 1050 mbas Krishtit. (Keto te dyja jane pjese te organizates masone, nje nga shkallet e hierarkise se saj qe do me duhet ti shpjegoj ne nje shkrim me poshte. )
Illuminimi eshte nje nga elementet me kryesor te Masoneve dhe levizjeve te tjera me karakter okult. Cdo kandidat i levizjes masone kerkon kete lloj ndricimi mendor dhe kjo gje i premtohet. Sa me lart ngjitet ne hierarkine e levizjes aq me shume "ndricim" ai merr. Eshte per shkak te ketij objektivi "te ndricimimt" qe ka kjo shoqeri, pra Masonet, qe AISB u bei njohur nga te gjithe si Illuminati.
Termi Illuminati eshte shumesi i fjales latine illuminatus qe do te thote DIKUSH QE ESHTE I NDRICUAR dhe ne rastin konkret ka parasysh dike qe ka marre bollekun dhe forcen e mendimit te Masonve te Lire ose sic
njihet rendom ne ambientet e ndryshme sot Freemasonry.
Teknikisht nje Illuminati eshte nje Master Mason qe ka perftuar gjithe njohurine dhe "ndricimin" dhe niveli i tij i reputacionit apo dhe hierarkise e kalon ate te grades 32 madje edhe 33. (Keto jane gradat me te larta ne Masonery dhe qe te arrish aty duhet perkushtim, pergatitje dhe dedikim absolut. Darius)

Ja ne cfare nivelesh shtrihen Illuminati

Njerez qe arrijne nivele te tilla njihen si Mjeshtra te Mjeshtrave te Tempullit dhe pervec emrit Illuminati njihen ndryshe edhe si:
 

Narkomane

Valoris scriptorum
#The Society of the Elect
# Great White Brotherhood
# Argenteum Astrum (Silver Star)
# Order of One
# Torch-bearers
# Invisible College
# Custodians of the Plan
# The Lords of Compassion
# Guardians of the Grail
# Society of Illumined Minds
# World Mind
# Council of Masters
# Hesychasts
# Order of the Perfectibilists
# The Council of All Beings
# Wisemen
# Invisible Order
# Secret Brotherhood
# The Brain Trust
# Crusaders of the Green Cross
# Seekers on the Threshold
# Masters of Wisdom
# The Hierarchy
# Council of Nine
# Fraternitas Saturni
# Hermetic Brotherhood of Light
# All Souls Group
(spo e quaj te nevojshme perkthimin e ketyre emrave sepse jane te thjeshte per tu kuptuar edhe nga ata qe skane njohuri ne anglisht. Darius)

Deri ketu nuk ka asgje te vecante qe mund te krijoje ndonje pershtypje apo ndjenje paniku per ate qe degjon Illuminatin per here te pare. Por ja kush jane strukturat e Illuminatit dhe ku shtrihen ato:

Bankat dhe Grupi Monetar

1- Bankat Nderkombetare Qendrore
2- Bankat Qendrore
3- Fondi Monetar Nderkombetar
4- Banka Boterore
5- Banka Nderkombetare e Te Ardhurave
6- Banka Boterore e Kursimeve
7- Korporatat Shumekombeshe
8- Fondacionet

Grupet e Shoqerive Sekrete

# Freemasonry
# Skull & Bones
# Grand Orient Lodge
# Grand Alpina Lodge
# Knights Templar
# Royal Order of the Garter
# Priory De Sion
# Rosicrucians
(Edhe ketu e quajta me vend qe te mos i perktheja emrat sepse keto jane emrat qe njihen sot ne te gjthe

boten. Darius)

Grupet Politike

1- Udheheqesit e Qeverive te vendeve te ndryshme te botes
2- Kombet e Bashkuara
3- Bilderbergers
4- Komisioni Trilateral
5- Keshilli i Mardhenjeve me Jashte
6- Klubi i Romes
7- Instituti Aspen
8- Korija Bohemiane
9- Federatat Rajonale (Nato, EEC, etj)
10-Sindikatat Nderkombetare te Punetoreve

Grupet e Inteligjences

# CIA
# KGB
# British Intelligence
# Mafia/Krimi i Organizuar
# Kartelet e Droges
# Interpol
# Partite Komuniste
Grupet Fetare

1- Keshilli Boteror i Kishave
2- Keshilli Kombetar i Kishave
3- Parlamenti Boteror i Feve
4- Vatican, The Sovereign Military Order of Malta (SMOM)
5- Grupet dhe Kultet e te ashtuquajtures New Age
6- Protestantet Liberal Te Denominuar
7- Unity Church
8- Unitarian / Universalist Church Baha'i
9- Tempulli i Kuptimit

Grupet qe merren me edukimin

# UNESCO
# World Peace Groups
# Planetary Congress
# World Constitution and Parliamentary Assoc.
# Environmental Groups
# Lucis Trust
# World Goodwill
# World Union
# Esalen Institute
# Media Establishment


Masonet me me fame ( shikoni ne foto )

http://energy-dj.webs.com/mason-te-famshem.jpg
 

Monroe

Valoris scriptorum
Cfare Jane Masonet : Fillimet mistike te vllazerise Masonike i kan renjet ne epoken e ndertimit te tempullit te Solomonit ne Jeruzalem Origjina moderne e vllazerise Masonike Njohu epoke adhurimi dhe lulezimi gjate periudhes se ndertimit te katedraleve madheshtore Gothike te ngritura ne struktura te gurta masive qe qendrojne mbi njera tjetren pa ndihmen e llacit dhe cimentos dhe vetem me praktimin e gjeometrise duke kthyer vizatime te vogela te thjeshta ne struktura gjigande .Teknikakt e ketyre veprave madheshtore mbeten nje sekret i ruajtur me "xhelozi" edhe per Prifterinjte e kishave qe punuesuan ndertuesit e tyre.
Ndersa stili gothik i arkitektures humbi popullaritetin e tij dhe populli i thjeshte u be me i edukuar pergjate Europes vellazerite Masonike humben aresyen e ekzistences se tyre .Nje grup filozofesh gjeti tek Masoneria Meforen ideale per ndertimin e karatkterit tek njeriu .
Ndertimi i nje strukture te forte , te balancuar mire , te ndertuar me ndihmen e shume njerezve me mendje te ngjashme dhe te dedikuar tek Perendia shume njesoj si katedralet e vjetra.Nga fillimet e vititt 1700 masoneria u shnderua nga nje grupim njerezish aktiv qe ndertonin ndertesa ne nje grupim njerezish qe ndertojne karakter Masonesh ne nje shqoqeri Masonike te dedikuar ne menyre te devoteshme ne :Marjen e njerezve te mire dhe ne shnderimin e tyre ne njerez me te mire..Vellazeria e FreeMasoneve simbolizon nje kulture te ndjekur ne devotshmeri nga personalitetet me te medha te historise Amerikane dhe jo vetem.Xhorxh Washington ishte nje Mason .Ben Frenklin , Xhon Henkok, Xhange Mekeneri , Jems Monro ishin Masone.Nente (9)FreeMason firmosen deklaraten e indipendeces Amerikane .Dhjete (10) Masone firmosen kushtetuten .14 Presidente Amerikane kan qene Mason .Freemasonet jan njerez te arritur ne te gjitha fushat e jetes.Te qenurit Freemason eshte nje privilegj.Freemason nuk behesh. Freemason lind.Vetem nje njeri i lindur me karakter dhe virtyte te larta mund te antaresohet ne Vellazerite Freemasone.Masoni gezon privilegjin e lidhjes me boten e njerezve te shtresave te larta dhe perfiton nga prespektiva profesionale qe i ofrohet nga Vellazeria.
 

hurtlocker

Valoris scriptorum
.... mendje te ndritura ...humaniste....
Riti Skocez antik e i pranuar...
Et in Arcadia Abicto-et Fiumem Sacrum ben cognosco....
 

Alephh

Valoris scriptorum


Cfare eshte Masoneria ? Kush jane ata ? Si jetojne ?

Masoneria paraqet organizate te formuar nga rregulla dhe parime jezuite me një disipline shumë te ashper.Janë fuqi sunduese e botës,përmes qeverive botërore dhe njerëzve të tyre te cilët arrijnë ne pozitat me te larta dhe e marrin qeverine ku pastaj udheheqin me shtetin.çdo qeveri qe i pengon,minohet nga ata.Formulat e tyre sherbejne vetëm për qellime materiale dhe për rrenimin e shoqerise ekzistuese.qëllimi i tyre është mbi kombëtar,supranacional,global ngase ata kanë për qëllim sundimin e botës e jo vetëm te një vendi apo regjioni.Pra Masoneri
"kombëtare" nuk ka as edhe nuk ekziston diçka e tillë.Roli i tyre ne shoqeri është tejet i madh ngase ata janë ata te cilët qeverisin me shtetin,e duke qeverisur me shtetin kuptohet se i qeverisin edhe qytetaret e atij shteti.Ata veprojnë sipas agjendes se tyre te famshmem,e cila është tejet e rrezikshme për të gjitha shoqëritë ekzistuese.

Kjo është ajo agjende:

1. Shkatërrimi i të gjitha qeverive pacifiste
2. Heqja e trashegimise
3. Zhdukja e prones private
4. Zhdukja e patriotizmit
5. Zhdukja e familjes
6. Heqja e relegjionit
7. Krijimi i një qeverie botërore

Kjo pika e 7 është GLOBALIZIMI i famshem qe tani është perhap me te madhe,e qe ka për qëllim sundimin e botës nga një qeveri e vetme,qe ne këtë rast do të sherbente UN dhe Security Council i

UN.Shumë me lehtë do të jetë sundimi i botës nga një qendër e vetme sesa te sundohej bota veç e veç,kështu qe UN i'a lehteson një gjë te tillë.

Kush janë MASONET SHQIPTARE?Intersante he!?
Ok,do të tregoj edhe pse....Është hera e pare qe flas me emra edhe pse mund te jetë shumë .....
Mason shqiptar ne Kosovë është politikani me i pasur shqiptar deri me tani z.Veton Surroi,i cili ka pozite ne PIRAMIDEN E FAMSHME MASONE.Ndërsa Mason shqiptar ne FYROM është z.Arben Xhaferi.Për me shumë nuk mund te ju flas edhe pse kam shumë gjëra interesante për t'iu treguar,mirëpo për shkaqe....do i'u kisha lutur te me kurseni.Me këtë desha te i'u argumentoj se ka masone shqiptare,te cilët veprimtarine e tyre e zhvillojne përmes Politikes,Mediave,....
Illuminati quhet ndryshe dhe Vellazeria e fshehte ose The Secret Brotherhood.

Elita e kesaj organizate mbi organizatat, ne pjesen me te madhe kane lindur e tille. Pra jane femije te ish-elites dhe prinderit e tyre kane qene masone, sick akne qene gjysherit dhe stergjysherit.
Ja si eshte shprehur nje nga kreret e Masonve, i grades me te larte:
Eksistojme sot ne kete bote sic kemi ekzistuar prej mijera vjetesh, nje trup i ndricuar humanesh te gjithe se bashku ne ate qe mundt e quhet Urdheri i Kalvarit. Perbehet nga ata te cilet me forcen e mendimit dhe ate shpirterore kane arritur te gjejne fatin e fshehte te ketij qyteterimi. E ardhmja e ketij fati
sekret eshte nje Rend Boteror i drejtuar nga nje Mbret me fuqi te mbinatyrshme. Ky mbret i ardhshem do jete nje pasardhes i denje dhe pjestar i Urdherit te Illuminati, qenie e denje dhe qe i perket nje familje heronjsh te qenies njerezore. Manly P. Hall 33° Mason

Po e nderpres kete shkrim ketu per ta vazhduar me pas sepse eshte shume i gjate dhe ka elementa te shumte qe duhen shpjeguar me detaje ne menyre qe te behet i kuptueshem per ate qe skane njohuri te mjaftueshme ose qe e degjojne per here te pare. Sa per tju mbajtur me ne korrent te ngjarjeve, prej disa kohesh qarkullon termi NWO ose New World Order ose Rendi i Ri Boteror qe ne menyre paksa te mekur eshte permendur nga media zyrtare dhe qe ka filluar te kundershtohet haptazi ne qarqet progersive, shkencore, politike dhe sociale. Hapat e para te ketij NWO jane stabilizuar me krijimin e bashkimit Europian dhe synimi eshte qe te shtrihet ne te gjithe boten. Mbase ju kujtohen protestat e fuqishme ne Gjermani para disa muajve gjate mbledhjes se bere nga Bilderbergers ku pati edhe te demtuar nga demonstruesit. Bilderbergers jane nga grupimet me te fuqishme ekonomike sot ne bote, qe disponojne mjete financiare dhe politike kaq te pamasa sa mund te rrezojne ne gjunje cdo lloj qeverie brenda 24 oreve.
Per ta mbyllur pjesen e pare te ketij shkrimi dua te shtoj qe familja Bush eshte nje pjestare e Masonve, madje e Freemasonry. Vete George Bush i riu dhe i vjetri jane pjestare te njeres nga gradat e
freemasonry Skull & Bones dhe po i tille eshte dhe ish kandidati per president John Carry.
Me poshte po postoj foton e Adam Wieshaupt dhe simbolin e Illuminatit qe quhet ndryshe edhe The Cult Of All Seeing Eye ose Kulti i Syrit qe Sheh Cdo Gje. Ky simbol eshte pjese e simboleve te freemasonry.
Dua te shtoj edhe dicka. Ky simbol i masoneve dhe i Illuminati ndodhet edhe ne kartmonedhen prej 1 $ amerikan

http://energy-dj.webs.com/masonet-illuminati.jpg


1 Maji i vitit 1776 eshte data me e rendesishme per planet luciferiane per Rendin e Ri Boteror te Masoneve te Lire. Ne kete date nje jezuit obskurantist, profesor i te drejtes kanonike ne Universitetin e Ingolstadt ne Bavari, Adam Weishaupt krijoi nje organizate ose shoqeri sekrete te quajtur Ancient and Illuminated Seers of Bavaria qe me pak fjale do te thote Profetet e Lashte dhe te Ndricuar (ne kuptimin mendjendritur) Bavarez ose si term i shkurter nga anglishtja AISB
Illuminati si doktrine u be nje perzjerje e sekreteve masonike (doktrina luciferiane), misticizmi islamik (Sufism) dhe disiplina mendore jezuite (Hatha Yoga). Nje element shume i rrezikshem ne filozofine e kesaj organizate dhe doktrines se saj eshte perdorimi shkencor i drogave, hashashi, per te prodhuar nje gjendje te iluminuar ose te ndricuar te mendjes nje komponent qe lidhet direkt me binomin Knights Templar (Kaloresit e Tempullit) dhe Order of the Assassins (Urdheri i Vrasesve) qe daton vitin 1050 mbas Krishtit. (Keto te dyja jane pjese te organizates masone, nje nga shkallet e hierarkise se saj qe do me duhet ti shpjegoj ne nje shkrim me poshte. )
Illuminimi eshte nje nga elementet me kryesor te Masoneve dhe levizjeve te tjera me karakter okult. Cdo kandidat i levizjes masone kerkon kete lloj ndricimi mendor dhe kjo gje i premtohet. Sa me lart ngjitet ne hierarkine e levizjes aq me shume "ndricim" ai merr. Eshte per shkak te ketij objektivi "te ndricimimt" qe ka kjo shoqeri, pra Masonet, qe AISB u bei njohur nga te gjithe si Illuminati.
Termi Illuminati eshte shumesi i fjales latine illuminatus qe do te thote DIKUSH QE ESHTE I NDRICUAR dhe ne rastin konkret ka parasysh dike qe ka marre bollekun dhe forcen e mendimit te Masonve te Lire ose sic
njihet rendom ne ambientet e ndryshme sot Freemasonry.
Teknikisht nje Illuminati eshte nje Master Mason qe ka perftuar gjithe njohurine dhe "ndricimin" dhe niveli i tij i reputacionit apo dhe hierarkise e kalon ate te grades 32 madje edhe 33. (Keto jane gradat me te larta ne Masonery dhe qe te arrish aty duhet perkushtim, pergatitje dhe dedikim absolut. Darius)

Ja ne cfare nivelesh shtrihen Illuminati

Njerez qe arrijne nivele te tilla njihen si Mjeshtra te Mjeshtrave te Tempullit dhe pervec emrit Illuminati njihen ndryshe edhe si:
Informacioni me i afert me te verteten , sesa ai i krijuesit te kesaj teme..
 

Ciarli

Forumium praecox
Gjithnje djajte kane patur frike nga Hebrenjte dhe Masonet nuk bejne perjashtim edhe sot nje dite tjeter si te mallkuar, te ndaluar nga Zoti per te sunduar boten, zanati qe dine te bejne me mire!
 
Top