Hour glass shape,kete vit vijne perseri ne mode format e mbushura.

Top