Cila mendoni se eshte dega me e mire e cila premton nje te ardhme te sigurt dhe nje karriere qe cdokush do ta kishte zili?

I. UNIVERSITETI I TIRANËS1. Fakulteti Histori-Filologji

Nr Degët

1 Histori

2 Gjeografi

3 Gjuhë-Letërsi

4 Gazetari2. Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Nr Degët

1 Kimi

2 Biologji

3 Matematikë

4 Fizikë

5 Informatikë

6 Kimi Ushqimore

7 Kimi Industriale

8 Inxhinieri Matematike dhe Informatike (Fizikë)3. Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Nr Degët

1 Anglisht

2 Frëngjisht

3 Gjermanisht

4 Italisht

5 Gjuhë Sllave (ruse)

6 Greqisht

7 Turqisht

8 Spanjisht4. Fakulteti i Shkencave Sociale

Nr Degët

1 Psikologji

2 Punë Sociale

3 Filozofi-Sociologji

4 Shkenca Politike5. Fakulteti i Ekonomisë

Nr Degët

1 Administrim-Biznes

2 Ekonomiks

3 Financë

4 Informatikë Ekonomike

5 (Administrim-Biznes)- Turizëm (Sarandë)6. Fakulteti i Mjekësisë

Nr Degët

1 Mjekësi e Përgjithshme

2 Farmaci

3 Stomatologji

4 Shëndeti Publik7. Fakulteti i Infermierisë

Nr Degët

1 Infermier i Përgjithshëm

2 Mami

3 Laborator

4 Fizioterapi

5 Logopedi

6 Imazheri8. Fakulteti i Drejtësisë

Nr Degët

1 DrejtësiII. UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS

1. Fakulteti i ndërtimit

Nr Degët

1 Inxhinieri Ndërtimi

2 Inxhinieri Hidroteknike

3 Inxhinieri Mjedisi

4 Arkitekturë

5 Inxhinieri Gjeodet2. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike

Nr Degët

1 Inxhinieri Elektrike

2 Inxhinieri Elektronike

3 Inxhinieri Informatike

4 Inxhinieri Telekomunikacioni

5 Inxhinieri Mekatronike

Rektorat

1 Inxhinieri Fizike

2 Inxhinieri Matematike3. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Nr Degët

1 Inxhinieri Mekanike

2 Inxhinieri Tekstile dhe Mode

3 Inxhinieri Materiale4. Fakulteti Gjeologji - Miniera

Nr Degët

1 Inxhinieri ne Shkencat e Tokës

2 Inxhinieri Gjeoinformatike

3 Inxhinieri Gjeoburimeve

III. UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

1. Fakulteti i Bujqësisë

Nr Degët

1 Drejtim Fermash dhe Agrobiznes

2 Ekonomi dhe Politike Agrare

3 Financë-Kontabilitet

4 Inxhinieri Agrare në Hortikulturë

5 Inxhinieri Agrare në Mbrojtje Bimësh

6 Inxhinieri Agrare në Prodhim Bimor

7 Inxhinieri Agrare në Zootekni dhe Biznes Blektoral

8 Inxhinieri Agrare ne Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi

9 Agromjedis dhe Ekologji

10 Teknologji Agroushqimore

11 Vreshtari dhe Enologji2. Fakulteti i Pyjeve

Nr Degët

1 Inxhinieri Pyjore

2 Inxhinieri Druri3. Fakulteti Veterinarisë

Nr Degët

1 VeterinariIV. AKADEMIA E ARTEVE

Nr Degët

1. Fakulteti i Artit Skenik

1 Regji filmi dhe TV

2 Aktrim

3 Regji

4 Skenografi-Kostumografi

5 Koreografi

2. Fakulteti i Artit Figurativ

1 Pikturë

2 Skulpturë

3. Fakulteti i Muzikës

1 Muzikologji

2 Kompozim

3 Dirigjim

4 Piano

5 Violinë

6 Violoncel

7 Violë

8 Kitarë

9 Kontrabas

10 Flaut

11 Oboe

12 Klarinetë

13 Fagot

14 Korno

15 Trombë

16 Trombonë

17 Bastub

18 KëngëtareV. AKADEMIA E EDUKIMIT FIZIK DHE SPORTEVE "Vojo Kushi"Nr Degët

1 Mësues i Edukimit FizikVI. UNIVERSITETI I ELBASANIT

1. Fakulteti i Shkencave HumaneNr Degët

1 Gjuhë-Letërsi

2 Histori-Gjeografi2. Fakulteti Shkenc. Natyrore

Nr Degët

1 Biologji-Kimi

2 Matematikë-Fizikë3. Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Nr Degët

1 Anglisht

2 Gjermanisht

3 Frëngjisht

4 Italisht4. Fakulteti i Mësuesisë

Nr Degët

1 Cikël i Ulët

2 Parashkollor5. Fakulteti i Ekonomisë

Nr Degët

1 Administrim-Biznes

2 Financë-Kontabilitet

3 Ekonomia dhe e Drejta6. Fakulteti i Shkencave Sociale

Nr Degët

1 Edukim Qytetar

2 Punonjës Social

3 Gazetari

4 Filozofi-Sociologji

5 Psikologji1680860368546.png7. Fakulteti i Infermierisë

Nr Degët

1 Infermier i Përgjithshëm

shkruani per deget qe per mendimin tuaj jane me te favorshme.....
 
Top