Antonimi i fjales barazi

Airbourne

Papirus rex
Të gjithë njerëzit janë të barabartë para ligjit.
Askush nuk mund të jetë i pafavorizuar ose i preferuar për shkak të.....
gjinisë,
prejardhjes,
racës,
gjuhës,
atdheut,
origjinës,
besimit,
opinioneve....
fetare
ose politike.


KUSHTETUTA kjo.

Se kush e ben,duhet me.....
hulumtue.
 
Top