Programimi ne C++ Ne Shqip

Diskutime tek 'Programimi' filluar nga The Helper, 17 May 2011.

 1. The Helper

  The Helper Primus registratum

  Me kete liber keni mundesin te mesoni tekniken e gjuhes se programimit ne C++. Si rradhe here, ne kete liber leksionet jane ne gjuhen shqipe. Keto jane te njejtat leksione me te cilat punohet ne fakultet e IT ne Shqiperi dhe Kosove. Ne folder eshte i perfshire edhe programi DecC++ si dhe nje tutorial i shkurter rreth perdorimit te ketij programi. Per replika ju lutem na lini komente. Per shkarkimin e librit klikoni KETU:
  HTML:
  http://forstudents-books.blogspot.com/2011/04/programimi-ne-c-ne-shqip.html
   
  xhev_det and Al-Punk like this.
 2. Al-Punk

  Al-Punk Still here

  Goxha inisiative. Pergezime
   
 3. The Helper

  The Helper Primus registratum

  Rrofsh StillMandi
   
 4. aurel kola

  aurel kola Guest

  a ka ndonje vend tjeter ku mund ta shkarkoj se ketu thote se eshte fshire kjo
   
 5. mojsi

  mojsi Guest

   
 6. Skerdjan

  Skerdjan Guest

  Nuk mund t'a shkarkoj librin. Ju lutem ngarkojeni librin ne nje server tjeter dhe publikojeni linkun. Shume faleminderit. Shpresoj qe t'a beni kete!
   
 7. marinablair

  marinablair Primus registratum

  pershendetje!kam 1 problem me nje program ne gjuhen c i cili nuk me ekzekutohet dhe me shfaq nje gabim ne fund...ky eshte programi : //lista e skedareve
  #include<windows.h>
  #include<stdio.h> //permban printf,scanf etj
  #include<conio.h> //permban delay(),getch(),gotoxy(),etj
  #include <stdlib.h>
  #include<string.h> //permban strcmp(),strcpy(),strlen(),etj
  #include<ctype.h> //permban toupper(), tolower(),etj
  #include<dos.h> //permban _dos_merrtedhenat
  #include<time.h>
  //#include<bios.h>
  //contains shfaq_mouse();

  #define RETURNTIME 5

  //lista e funksioneve
  char Categorite[][45]={"Shkenca dhe teknologjia e kompjuterit","Shkencat e natyres","Financa","Shkencat shoqerore","Letersi e huaj"};
  void kthefunksionin(void);
  void menujakryesore(void);
  void shtolibra(void);
  void fshilibra(void);
  void kontrollolibra(void);
  void kerkolibra(void);
  void zgjidhlibra(void);
  void mbyllaplikacoinin(void);
  int merrtedhenat();
  int kontrolloid(int);
  int t(void);
  //void shfaq_mouse(void);
  void Fjalekalimi();
  void tedhenatezgjedhura();
  FILE *fp,*ft,*fs;


  COORD coord = {0, 0};
  //deklarimi variablave
  int s;
  char gjejlibrin;
  char fjalekalimi[10]={"waldorf"};

  void gotoxy (int x, int y)
  {
  coord.X = x; coord.Y = y; // kordinatat X dhe Y
  }

  struct meroDate
  {
  int mm,dd,vv;
  };
  struct libra
  {
  int id;
  char Emri[20];
  char Autori[20];
  int Sasia;
  float Cmimi;
  int numri;
  char *cat;
  struct meroDate zgjidh;
  struct meroDate daten;

  };
  struct libra a;
  int main()

  {
  Fjalekalimi();
  getch();
  return 0;

  }
  void menujakryesore()
  {
  system("cls");
  // textbackground(13);
  int i;
  gotoxy(20,3);
  printf("\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2 Menuja Kryesore\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2");
  // shfaq_maouse();
  gotoxy(20,5);
  printf("\xDB\xDB\xDB\xDB\xB2 1. Shto libra ");
  gotoxy(20,7);
  printf("\xDB\xDB\xDB\xDB\xB2 2. Fshi libra");
  gotoxy(20,9);
  printf("\xDB\xDB\xDB\xDB\xB2 3. Kerko libra");
  gotoxy(20,13);
  printf("\xDB\xDB\xDB\xDB\xB2 4. Shiko listen e librave");
  gotoxy(20,15);
  printf("\xDB\xDB\xDB\xDB\xB2 5. Kontrollo te dhenat e librit");
  gotoxy(20,17);
  printf("\xDB\xDB\xDB\xDB\xB2 6. Mbyll aplikacionin");
  gotoxy(20,19);
  printf("\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2");
  gotoxy(20,20);
  t();
  gotoxy(20,21);
  printf("Shruaj zgjedhjen tende:");
  switch(getch())
  {
  case '1':
  shtolibra();
  break;
  case '2':
  fshilibra();
  break;
  case '3':
  kerkolibra();
  break;
  case '4':
  zgjidhlibrat();
  break;
  case '5':
  kontrollolibrat();
  break;
  default:
  {
  gotoxy(10,23);
  printf("\aVendosje gabuar!jU lutem vendosni te duhuren.");
  if(getch())
  menujakryesore();
  }

  }
  }
  void shtolibra(void) //funksione qe shton libra te tjere
  {
  system("cls");
  int i;
  gotoxy(20,5);
  printf("\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2Zgjidh categorine\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2");
  gotoxy(20,7);
  printf("\xDB\xDB\xDB\xDB\xB2 1.Shkenca dhe teknologjia e kompjuterit");
  gotoxy(20,9);
  printf("\xDB\xDB\xDB\xDB\xB2 2.Shkencat e natyres");
  gotoxy(20,11);
  printf("\xDB\xDB\xDB\xDB\xB2 3.Financa");
  gotoxy(20,13);
  printf("\xDB\xDB\xDB\xDB\xB2 4.Shkencat shoqerore");
  gotoxy(20,15);
  printf("\xDB\xDB\xDB\xDB\xB2 5.Letersi e huaj ");
  gotoxy(20,19);
  printf("\xDB\xDB\xDB\xDB\xB2 6.Kthehu ne menune kryesore");
  gotoxy(20,21);
  printf("\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2");
  gotoxy(20,22);
  printf("Shkruaj zgjedhjen tende:");
  scanf("%d",&s);
  if(s==7)

  menujakryesore() ;
  system("cls");
  fp=fopen("Bibek.dat","ab+");
  if(merrtedhenat()==1)
  {
  a.cat=Categorite[s-1];
  fseek(fp,0,SEEK_END);
  fwrite(&a,sizeof(a),1,fp);
  fclose(fp);
  gotoxy(21,14);
  printf("Te dhenat jane ruajtur me sukses");
  gotoxy(21,15);
  printf("Deshironi te ruani akoma?(Y / N):");
  if(getch()=='n')
  meujakryesore();
  else
  system("cls");
  shtolibra();
  }
  }
  void fshilibra() //funksion qe fshin cdo te liber nga skedari fp
  {
  system("cls");
  int d;
  char another='y';
  while(another=='y')
  {
  system("cls");
  gotoxy(10,5);
  printf("Shruaj ID e librit qe doni te fshini:");
  scanf("%d",&d);
  fp=fopen("Bibek.dat","rb+");
  rewind(fp);
  while(fread(&a,sizeof(a),1,fp)==1)
  {
  if(a.id==d)
  {

  gotoxy(10,7);
  printf("Te dhenat e librit jane te disponueshme");
  gotoxy(20,8);
  printf("Emri librit eshte %s",a.Emri);
  gjejlibrin='t';
  }
  }
  if(gjejlibrin!='t')
  {
  gotoxy(10,10);
  printf("Nuk ekzistojne keto te dhena");
  if(getch())
  menujakryesore();
  }
  if(gjejlibrin=='t' )
  {
  gotoxy(10,9);
  printf("Deshorin qe ta fshini?(Y/N):");
  if(getch()=='y')
  {
  ft=fopen("test.dat","wb+"); //skedare te perkohshem per te fshire
  rewind(fp);
  while(fread(&a,sizeof(a),1,fp)==1)
  {
  if(a.id!=d)
  {
  fseek(ft,0,SEEK_CUR);
  fwrite(&a,sizeof(a),1,ft); //shruaj te gjitha ne kete skedare te perkoheshem pervec asaj qe
  } //ne duam te fshijme
  fclose(ft);
  fclose(fp);
  remove("Bibek.dat");
  rename("test.dat","Bibek.dat"); //kopjo te gjitha te dhenat nga skedari fp pervec atyre qe
  fp=fopen("Bibek.dat","rb+"); //ne duam te fshijme
  if(gjejlibrin=='t')
  {
  gotoxy(10,10);
  printf("Te dhenat jane fshire me sukses");
  gotoxy(20,21);
  printf("Deshironi te fshini ndonje te dhene tjeter?(Y/N)");
  }
  else
  menujakryesore();
  fflush(stdin);
  another=getch();
  }
  }
  gotoxy(10,15);
  menujakryesore();
  }
  void kerkolibra()
  {
  system("cls");
  int d;
  printf("*****************************Kerko libra*********************************");
  gotoxy(20,10);
  printf("\xDB\xDB\xDB\xB2 1. Kerko sipas Id");
  gotoxy(20,14);
  printf("\xDB\xDB\xDB\xB2 2. Kerko sipas titullit");
  gotoxy( 15,20);
  printf("Shruaj zgjedhjen tende");
  fp=fopen("Bibek.dat","rb+"); //hap file per kete qellim
  rewind(fp); //leviz pointer me fillim te file-it
  switch(getch())
  {
  case '1':
  {
  system("cls");
  gotoxy(25,4);
  printf("****Kerko libra sipas Id****");
  gotoxy(20,5);
  printf("Shruaj Id e librit:");
  scanf("%d",&d);
  gotoxy(20,7);
  printf("Duke kerkuar........");
  while(fread(&a,sizeof(a),1,fp)==1)
  {
  if(a.id==d)
  {
  Sleep(2);
  gotoxy(20,7);
  printf("Libri eshte i disponueshme");
  gotoxy(20,8);
  printf("\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2");
  gotoxy(20,9);
  printf("\xB2 ID:%d",a.id);gotoxy(47,9);printf("\xB2");
  gotoxy(20,10);
  printf("\xB2 Emri:%s",a.Emri);gotoxy(47,10);printf("\xB2");
  gotoxy(20,11);
  printf("\xB2 Autori:%s ",a.Autori);gotoxy(47,11);printf("\xB2");
  gotoxy(20,12);
  printf("\xB2 sasia:%d ",a.Sasia);gotoxy(47,12);printf("\xB2"); gotoxy(47,11);printf("\xB2");
  gotoxy(20,13);
  printf("\xB2 Cmimi:Rs.%.2f",a.Cmimi);gotoxy(47,13);printf("\xB2");
  gotoxy(20,15);
  printf("\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2");
  gjejlibrin='t';
  }

  }
  if(gjejlibrin!='t') //kontrollo nese kushtet e vendosen brenda lakut apo jo
  {
  gotoxy(20,8);
  printf("\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2");
  gotoxy(20,9);printf("\xB2"); gotoxy(38,9);printf("\xB2");
  gotoxy(20,10);
  printf("\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2");
  gotoxy(22,9);printf("\aAsnje e dhene e gjetur");
  }
  gotoxy(20,17);
  printf("Deshrioni te provoni perseri?(Y/N)");
  if(getch()=='y')
  kerkolibra();
  else
  menujakryesore();
  break;
  }
  case '2':
  {
  char s[15];
  system("cls");
  gotoxy(25,4);
  printf("****Kerko librat sipas titullit****");
  gotoxy(20,5);
  printf("Shkruaj titullin e librit:");
  scanf("%s",s);
  int d=0;
  while(fread(&a,sizeof(a),1,fp)==1)
  {
  if(strcmp(a.Emri,(s))==0) //kontrolo nese a.emri eshte e barabarte ose jo
  {
  gotoxy(20,7);
  printf("Libri eshte i disponueshem");
  gotoxy(20,8);
  printf("\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2");
  gotoxy(20,9);
  printf("\xB2 ID:%d",a.id);gotoxy(47,9);printf("\xB2");
  gotoxy(20,10);
  printf("\xB2 Emri:%s",a.Emri);gotoxy(47,10);printf("\xB2");
  gotoxy(20,11);
  printf("\xB2 Autori:%s",a.Autori);gotoxy(47,11);printf("\xB2");
  gotoxy(20,12);
  printf("\xB2 Sasia:%d",a.Sasia);gotoxy(47,12);printf("\xB2");
  gotoxy(20,13);
  printf("\xB2 Cmimi:Rs.%.2f",a.Cmimi);gotoxy(47,13);printf("\xB2");
  gotoxy(20,15);
  printf("\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2");
  d++;
  }

  }
  if(d==0)
  {
  gotoxy(20,8);
  printf("\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2");
  gotoxy(20,9);printf("\xB2"); gotoxy(38,9);printf("\xB2");
  gotoxy(20,10);
  printf("\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2");
  gotoxy(22,9);printf("\aAsnje e dhene e gjetur");
  }
  gotoxy(20,17);
  printf("Deshironi te provoni perseri?(Y/N)");
  if(getch()=='y')
  kerkolibra();
  else
  menujakryesore();
  break;
  }
  default :
  getch();
  kerkolibra();
  }
  fclose(fp);
  }
  void Zgjedhjeelibrit(void) //funksion qe zgjedh libra nga biblioteka
  {
  int t;

  system("cls");
  printf("********************************Zgjedhja e libit**************************");
  gotoxy(10,5);
  printf("\xDB\xDB\xDB\xDb\xB2 1. Zgjidh 1 liber");
  gotoxy(10,7);
  printf("\xDB\xDB\xDB\xDb\xB2 2. Shiko librin e zgjedhur");
  gotoxy(10,11);
  printf("\xDB\xDB\xDB\xDb\xB2 3. Fshi librin e zgjedhur");
  gotoxy(10,14);
  printf("Shruaj zgjedhjen tende:");
  switch(getch())
  {
  case '1': //libri i zgjedhur
  {
  system("cls");
  int c=0;
  char tjeter='y';
  while(tjeter=='y')
  {
  system("cls");
  gotoxy(15,4);
  printf("***Sektori i zgjedhjes se librit***");
  gotoxy(10,6);
  printf("Vendos Id e librit:");
  scanf("%d",&t);
  fp=fopen("Bibek.dat","rb");
  fs=fopen("zgjidh.dat","ab+");
  if(kontrolloid(t)==0)
  {
  gotoxy(10,8);
  printf("Te dhenat e librit jan te disponueshme");
  gotoxy(10,9);
  printf("Ndodhen %d libra te pa etiketuar ne librari ",a.Sasia);
  gotoxy(10,10);
  printf("Emri i librit eshte %s",a.Emri);
  gotoxy(10,11);
  printf("Shruani emrn tuaj:");
  scanf("%s",a.Emri);
  //struct dosdata; //per diten aktuale
  //_dos_zgjidhdaten(&d);
  //a.zgjidh.dd=d.dita;
  //a.zgjidh.mm=d.muajin;
  //a.zgjidh.vv=d.vitin;
  gotoxy(10,12);
  printf("zgjidh daten=%d-%d-%d",a.zgjidh.dd,a.zgjidh.mm,a.zgjidh.vv);
  gotoxy(10,13);
  printf("kodi i librit %d eshte regjistruar",a.id);
  a.daten.dd=a.daten.dd+RETURNTIME; //per daten e kthimit
  a.daten.mm=a.zgjidh.mm;
  a.daten.vv=a.zgjidh.vv;
  if(a.daten.dd>30)
  {
  a.daten.mm+=a.daten.dd/30;
  a.daten.dd-=30;

  }
  if(a.daten.mm>12)
  {
  a.daten.vv+=a.daten.mm/12;
  a.daten.mm-=12;

  }
  gotoxy(10,14);
  printf("Te jete ktyer:%d-%d-%d",a.daten.dd,a.daten.mm,a.daten.vv);
  fseek(fs,sizeof(a),SEEK_END);
  fwrite(&a,sizeof(a),1,fs);
  fclose(fs);
  c=1;
  }
  if(c==0)
  {
  gotoxy(10,11);
  printf("Asnje e dhene e gjetu");
  }
  gotoxy(10,15);
  printf("Deshironi te zgjidhni te tjera?(Y/N):");
  fflush(stdin);
  another=getche();
  fclose(fp);
  }

  break;
  }
  case '2': //Shfaq listen e librave te zgjedhur
  {
  system("cls");
  int j=4;
  printf("*******************************Lista e librave te zgjedhur*******************************\n");
  gotoxy(2,2);
  printf("Emri i studentit categoria ID Titulli i librit Data e zgjedhjes Data e kthimit");
  fs=fopen("sheno.dat","rb");
  while(fread(&a,sizeof(a),1,fs)==1)
  {

  gotoxy(2,j);
  printf("%s",a.Emri);
  gotoxy(18,j);
  printf("%s",a.cat);
  gotoxy(30,j);
  printf("%d",a.id);
  gotoxy(36,j);
  printf("%s",a.Emri);
  gotoxy(51,j);
  printf("%d-%d-%d",a.zgjidh.dd,a.zgjidh.mm,a.zgjidh.vv );
  gotoxy(65,j);
  printf("%d-%d-%d",a.daten.dd,a.daten.mm,a.daten.vv);
  //struct dosdate_t d;
  //_dos_getdate(&d);
  gotoxy(50,25);
  // printf("Dita aktuale=%d-%d-%d",d.dita,d.muaji,d.viti);
  j++;

  }
  fclose(fs);
  gotoxy(1,25);
  kthefunksionin();
  }
  break;
  case '3': //kerko librat e zgjedhur sipas Id
  {
  system("cls");
  gotoxy(10,6);
  printf("Vendos Id:");
  int p,c=0;
  char tjeter='y';
  while(tjeter=='y')
  {

  scanf("%d",&p);
  fs=fopen("sheno.dat","rb");
  while(fread(&a,sizeof(a),1,fs)==1)
  {
  if(a.id==p)
  {
  tedhenateregjistruara();
  gotoxy(10,12);
  printf("Shtypni nje buton nga tasatiera.......");
  getch();
  tedhenateregjitruara();
  c=1;
  }

  }
  fflush(stdin);
  fclose(fs);
  if(c==0)
  {
  gotoxy(10,8);
  printf("Asnje e dhene e gjetut");
  }
  gotoxy(10,13);
  printf("Deshironi te kerkoni perseri?(Y/N)");
  tjeter=getch();
  }
  }
  break;
  case '4': //fshi librat e zgjedhur
  {
  system("cls");
  int b;
  FILE *fg; //deklarimi i fshirjes se file-it te perkohshem
  char tjeter='y';
  while(tjeter=='y')
  {
  gotoxy(10,5);
  printf("Shkruaj Id e librit qe doni te fshini:");
  scanf("%d",&b);
  fs=fopen("sheno.dat","rb+");
  while(fread(&a,sizeof(a),1,fs)==1)
  {
  if(a.id==b)
  {
  Tedhenateregjistruara();
  gjejlibrin='t';
  }
  if(gjejlibrin=='t')
  {
  gotoxy(10,12);
  printf("Deshironi qe ta fshini ate?(Y/N)");
  if(getch()=='y')
  {
  fg=fopen("tedhenat.dat","wb+");
  rewind(fs);
  while(fread(&a,sizeof(a),1,fs)==1)
  {
  if(a.id!=b)
  {
  fseek(fs,0,SEEK_CUR);
  fwrite(&a,sizeof(a),1,fg);
  }
  }
  fclose(fs);
  fclose(fg);
  remove("zgjidh.dat");
  rename("tedhenat.dat","zgjidh.dat");
  gotoxy(10,14);
  printf("Libri i zgjedhur eshte fshire nga lista");

  }

  }
  if(gjejlibrin!='t')
  {
  gotoxy(10,15);
  printf("Asnje e dhene e gjetur");
  }
  }
  gotoxy(10,16);
  printf("Deshironi te fshini akoma?(Y/N)");
  tjeter=getch();
  }
  }
  default:
  gotoxy(10,18);
  printf("\aVendosje e gabuar!");
  getch();
  libratezgjedhur();
  break;
  }
  gotoxy(1,30);
  kthefunksionin();
  }
  void shikolibrat(void) //shfaq listen e librave aktual ne biblioteke
  {
  int i=0,j;
  system("cls");
  gotoxy(1,1);
  printf("*********************************Lista e librave*****************************");
  gotoxy(2,2);
  printf(" categoria ID Emri i librit Autori Sasia Cmimi ");
  j=4;
  fp=fopen("Bibek.dat","rb");
  while(fread(&a,sizeof(a),1,fp)==1)
  {
  gotoxy(3,j);
  printf("%s",a.cat);
  gotoxy(16,j);
  printf("%d",a.id);
  gotoxy(22,j);
  printf("%s",a.Emri);
  gotoxy(36,j);
  printf("%s",a.Autori);
  gotoxy(50,j);
  printf("%d",a.Sasia);
  gotoxy(57,j);
  printf("%.2f",a.Cmimi);
  printf("\n\n");
  j++;
  i=i+a.Sasia;
  }
  gotoxy(3,25);
  printf("librat total =%d",i);
  fclose(fp);
  gotoxy(35,25);
  kthefunksionin();
  }
  void shfaqlibra(void) //shfaq informacion rreth librave
  {
  system("cls");
  int c=0;
  int d,e;
  gotoxy(20,4);
  printf("********");
  char tjeter='y';
  while(tjeter=='y')
  {
  system("cls");
  gotoxy(15,6);
  printf("Vendos Id e librit");
  scanf("%d",&d);
  fp=fopen("Bibek.dat","rb+");
  while(fread(&a,sizeof(a),1,fp)==1)
  {
  if(id(d)==0)
  {
  gotoxy(15,7);
  printf("Libri eshte i disponueshem");
  gotoxy(15,8);
  printf("ID e librit:%d",a.id);
  gotoxy(15,9);
  printf("Vendos nje Emer te ri:");scanf("%s",a.Emri);
  gotoxy(15,10);
  printf("Vendos nje Autor te ri:");scanf("%s",a.Autori);
  gotoxy(15,11);
  printf("Vendos nje Sasi te re:");scanf("%d",&a.Sasia);
  gotoxy(15,12);
  printf("Vendos 1 Cmim te ri:");scanf("%f",&a.Cmimi);
  gotoxy(15,14);
  printf("Te dhenat jane regjistruar");
  fseek(fp,ftell(fp)-sizeof(a),0);
  fwrite(&a,sizeof(a),1,fp);
  fclose(fp);
  c=1;
  }
  if(c==0)
  {
  gotoxy(15,9);
  printf("Asnje rekord i gjetur");
  }
  }
  gotoxy(15,16);
  printf("Deshironi te modifikoni nje rekord te ri?");
  fflush(stdin);
  tjeter=getch() ;
  }
  kthefunksionin ();
  }
  void kthefunksionin(void)
  {
  {
  printf(" Shtyp enter per tu kthyer ne menune kryesore");
  }
  a:
  if(getch()==13) //lejo vetem perdorim e enter
  meujakryesore();
  else
  goto a;
  }
  int merrtedhenat()
  {
  int t;
  gotoxy(20,3);printf("Vendos informacionin e meposhtem");
  gotoxy(20,4);printf("\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2");
  gotoxy(20,5);
  printf("\xB2");gotoxy(46,5);printf("\xB2");
  gotoxy(20,6);
  printf("\xB2");gotoxy(46,6);printf("\xB2");
  gotoxy(20,7);
  printf("\xB2");gotoxy(46,7);printf("\xB2");
  gotoxy(20,8);
  printf("\xB2");gotoxy(46,8);printf("\xB2");
  gotoxy(20,9);
  printf("\xB2");gotoxy(46,9);printf("\xB2");
  gotoxy(20,10);
  printf("\xB2");gotoxy(46,10);printf("\xB2");
  gotoxy(20,11);
  printf("\xB2");gotoxy(46,11);printf("\xB2");
  gotoxy(20,12);
  printf("\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2\xB2");
  gotoxy(21,5);
  printf("categori:");
  gotoxy(31,5);
  printf("%s",Categorite[s-1]);
  gotoxy(21,6);
  printf(":\t");
  gotoxy(30,6);
  scanf("%d",&t);
  if(kontrolloid(t) == 0)
  {
  gotoxy(21,13);
  printf("\aLibri tashme ekziston\a");
  getch();
  menujakryesore();
  return 0;
  }
  /*void shfaqe(void)
  {
  union REGS in,out;
  in.x.ax = 0x1;
  int86(0x33,&in,&out);
  }*/
  void Fjalekalimin(void)
  {
  system("cls");
  char d[25]="Fjalekalimii mbrojtur";
  char ch,pass[10];
  int i=0,j;
  gotoxy(10,4);
  for(j=0;j<20;j++)
  {
  Sleep(50);
  printf("*");
  }
  for(j=0;j<20;j++)
  {
  Sleep(50);
  printf("%c",d[j]);
  }
  for(j=0;j<20;j++)
  {
  Sleep(50);
  printf("*");
  }
  gotoxy(10,10);
  gotoxy(15,7);
  printf("Vendos fjalekalimin:");

  while(ch!=13)
  {
  ch=getch();

  if(ch!=13 && ch!=8){
  putch('*');
  pass = ch;
  i++;
  }
  }
  pass = '\0';
  if(strcmp(pass,fjalekalimi)==0)
  {

  gotoxy(15,9);
  printf("Fjalekalimi perputhet");
  gotoxy(17,10);
  printf("Shtyp ndonje tast per te vazhduar.....");
  getch();
  menujakryesore ();
  }
  else
  {
  gotoxy(15,16);
  printf("\aKujdes!!Fjalekalimi i pasakte:");
  getch();
  Fjalekalimi ();
  }
  }
  void tedhenatezgjedhura() //shfaq te dhenat e librit
  {
  system("cls");
  gotoxy(10,8);
  printf("Libri eshte marre nga. %s",a.Emri);
  gotoxy(10,9);
  printf("Data e dhene:%d-%d-%d",a.zgjidh.dd,a.zgjidh.mm,a.zgjidh.vv);
  gotoxy(10,8);
  printf("Data e kthimit:%d-%d-%d",a.daten.dd,a.daten.mm,a.daten.vv);
  }
  //Fundi i programit
   
 8. Hank

  Hank Valoris scriptorum

  Cfare gabimi te del?
   
 9. marinablair

  marinablair Primus registratum

  shfaq gabim sintakse tek kllapa e fundit.
   
 10. gurax

  gurax Pan ignoramus

  Cfare kompilatori eshte perdorur?
  Tjeter... shume gabime ne sintakse ne kllapen e fundit shfaqen si rezultat i pikesimeve te gabuara diku neper tekstin e programit. Thonjeza te harruara, kllape e pambyllur, ngaterrese per nje thonjez teke me nje thonjez cift, nje fjale e shkruar gabim [psh: int funksioni(int *) dhe int Funksioni(int *) ], etj etj. Ka shume arsye.
   
  Dreamer likes this.
 11. marinablair

  marinablair Primus registratum

  kompilatori eshte dev c++ por ska problem tani mbarova pune me projektin gjithsesi shume faleminderit per ndihmen.
   

Shpërndajeni këtë faqe